آدرس : ایران-فارس-اقلید-خیابان امام- شبکه بهداشت و درمان اقلید
کد پستی: 7381943885   تلفن : 07144522121  پست الکترونیک: eghlid_dabir@sums.ac.ir

Healthmap.sums.ac.ir


شماره پیامک 30008715 جهت دریافت انتقاد،پیشنهاد ،شکایت و یا تشکر از شبکه،مرکز بهداشت،مراکز درمانی و بیمارستان شهرستان اقلید

شماره تلفن های مستقیم   

واحد

شماره تلفن

فاكس

ايميل

رياست شبكه

44525009

44523025

دكتر اسکندری

حراست شبكه

44522047

44522047

 

روابط عمومي ودرآمد

44525600

-

(محمدنبی شريفيSHARIFIM@SUMS.AC.IR (

امور عمومي

44532003

-

(طباطبائيMTABAEI@SUMS.AC.IR (

مرکز تلفن44522121-                      

 

 

رياست بيمارستان

44520451

44526015

دکتر شرافت

مدير داخلي بيمارستان

44520453

 

 

دفتر پرستاري

44520452

 

 

ذیحسابی بیمارستان

44520454

 

 

تلفنخانه بيمارستان

44-44529341

 

 

 

 

 

 

 

 

رياست مركز بهداشت

44525872

 

دکتر فربد

بهداشت محيط

44520234

 

 

 

 

 

آموزشگاه بهورزي

44550244

 

 

بهداشت خانواده

44520149

 

مركزبهداشتي درماني شماره 1

44522883

 

 

مركزبهداشتي درماني شماره2

44522229

 

 

 

  

 

 

  

 

پايگاه ارجمان

44522297

 

 

پايگاه حسين آباد

44524805

 

 

 

   
  

 

 

 

 

شماره تلفنهای داخلی شبکه بهداشت ودرمان ومرکز بهداشت شهرستان اقلید  

        واحد

شماره داخلی

واحد

شماره داخلی

واحد

شماره داخلی

مركز تلفن

150

سرپرست شبکه

132- 131

مهمانسرا -طبقه اول

روابط عمومی شبکه

110

حراست شبکه

143

اطاق شماره یک

156

مسئول بهداشت محیط

113

بهداشت حرفه ای

135 و 121

اطاق شماره دو

157

مبارزه با بیماریهای غیرواگیروغربالگری نوزادان

112 و 119

نگهبانی شبکه

150

اطاق شماره سه

158

بهداشت محیط 

117

کارگزینی

137 و 186 و 141

اطاق شماره چهار

159

آمارمرکز بهداشت

114

دبیرخانه

134

اطاق شماره پنج

160

اورژانس 115

115

بایگانی

139

اطاق شماره شش

161

رئیس مرکز بهداشت

180

امورعمومی

140

اطاق شماره هشت

162

سالن اجتماعات

190

ماشین نویسی

211

آزاد

163

بهداشت خانواده

118

امور رفاهی

110

مهمانسرا- طبقه دوم

کتابخانه

154

نظارت بردرمان

209

اطاق شماره یک

165

امور داروئی

120

تدارکات

144

اطاق شماره دو

166

تاسیسات شبکه

122

امورمالی

145و146

اطاق شماره سه

167

کارگزینی  

 141

فن آوری اطلاعات

116

اطاق شماره چهار

168

انبارشبکه

147

آزمایشگاه

210

اطاق شماره پنج

169

مبارزه بابیماریهای واگیر و واکسیناسیون

124-127

رادیولوژی

148

اطاق شماره شش

170

ستاد هماهنگی

125

تغذیه

149

اطاق شماره هفت

171

آموزش سلامت

128

درمانگاه شبانه روزی

151

تاسیسات ( موتور خانه )

173

داوطلبین  سلامت

181

 

 

اطاق سرور

174

مجمع خیرین

110

 

 

 

 

نقلیه

130

 

 

 

 

منشی دکتر

131

 

 

 بهداشت مدارس – روان

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-23 12:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ