دریافت سوال وارسال پاسخ به مردم  از طريق کانال های ارتباطی زیر امکان پذیر است:
* سامانه پیام کوتاه 30008715
*شماره تلفن 44525600 مسئول روابط عمومی
*شماره موبایل 09164501900 مسئول شکایات
فرم نظر سنجی 
فرم طرح شکایت نام مرکزمحلشماره تلفنکد پستی
سامانه دریافت انتقاد ، پیشنهاد و شکایت*30008715*
شبکه بهداشت و درمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مرکز تلفن445221217381943885
مرکز تلفنVoip: 7033, 7034, 7035, 70367381943885
روابط عمومی 44525600 7381943885
رئیس شبکه بهداشت 44525009 7381943885
رئیس مرکز بهداشت44525872  7381943885
مدیر غذا و دارو445288877381943885
رئیس امور عمومی 44532003 7381943885
مسئول ستاد گسترش 44525002 7381943885
بهداشت محیط 44520234 7381943885
بهداشت خانواده 44520149 7381943885
بهداشت روان و مدارس 44529785 7381943885
بیماری های واگیر445298947381943885
بیماری های غیرواگیر44533130 7381943885
بیمارستان ولیعصرمرکز تلفن445293427381775414
بیمارستان ولیعصرمرکز تلفنVoip: 5117, 5118, 5119, 51207381775414
مرکز بهداشتی درمانی شهری فقیه اقلیدی مرکز بهداشتی درمانی شهری 445303397381649767
مرکز بهداشتی درمانی شهری ولی عصر مرکز بهداشتی درمانی شهری 445222297381816744
پایگاه بهداشتی درمانی  امامپایگاه بهداشتی درمانی 44522121  داخلی 1517381943885
پایگاه بهداشتی ارجمانپایگاه بهداشتی445222977381963383
پایگاه بهداشتی طباطباییپایگاه بهداشتی445221257381978979
پایگاه بهداشتی حسین آبادپایگاه بهداشتی445248057381793186
مرکز آموزش بهورزیبهورزی445502447381978979
چشمه رعنا م ب د روستايي445733807381156947
 بکان م ب د روستايي445992607385153783
 احمد آباد م ب د روستايي585344667383135898
 آسپاس م ب د روستايي445900837383133588
 آسپاس پایگاه اورژانس آسپاس44590535فاقد کد 
 امام زاده اسماعیل م ب د روستايي445832317383173314
 خنجشت م ب د روستايي445702497381117933
 شهرمیان م ب د روستايي445721097389136154
  حسن آباد مرکز بهداشتی درمانی شهری شبانه روزی445801517384143353
 دزکرد مرکز بهداشتی درمانی شهری445963117388131111
سده مرکز بهداشتی درمانی شهری شبانه روزی445935537386135831
سده پایگاه اورژانس سده44593550فاقد کد 
سدهپايگاه ضميمه445932007386135831
سدهتسهیلات زایمانی سده445935527386135831
بکانخانه بهداشت445990987385153111
حسن آبادپايگاه ضميمه445801527384143353
چشمه رعنا خانه بهداشت445733797381156167
کافتر خانه بهداشت445743287381179597
شهرک آردکپان خانه بهداشت585318347385148111
شهرک ایگدر خانه بهداشت585318267385146111
شهرک صفی خانی خانه بهداشت585318357385156111
احمدآبادخانه بهداشتندارد7383135168
لاله گون خانه بهداشت585335347383119745
دردانه خانه بهداشتندارد7383134165
رضا آباد خانه بهداشتندارد7381179597
کناس سفلی خانه بهداشت585335287384137587
آسپاسخانه بهداشت445904507385124795
آبباریک خانه بهداشت445762847389116171
پهلوانی خانه بهداشت445851807385119868
دهنو خانه بهداشت585544667385115116
مهجان خانه بهداشت585542287385116443
خنجشتخانه بهداشت445702487381117957
نظام آباد خانه بهداشت445752367381144583
علی آباد خانه بهداشت585372887381143557
شهرمیانخانه بهداشت445721107389136154
بازبچه خانه بهداشت585358147389115533
شهر آشوب خانه بهداشت445821637384143353
شولان خانه بهداشت585515517384143353
اردلی خانه بهداشت445800427384143353
دژکرد 1 - چرکسپايگاه ضميمه445965117388131111
دژکرد 2-شرفیپايگاه ضميمه44596748فاقد کد 
خارستان خانه بهداشت585535087388165949
جمال بیگ خانه بهداشت585533207388116484
امامزاده اسماعیلخانه بهداشت445832317383173314
باصری هادی خانه بهداشتنداردفاقد کد 
تنگ براق خانه بهداشت585533517388177313
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-7 10:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ