شماره پیامک 30008715 جهت دریافت انتقاد،پیشنهاد ،شکایت و یا تشکر از شبکه،مرکز بهداشت،مراکز درمانی و بیمارستان شهرستان اقلید

blt2_x2x.gif]شماره های مستقیم شبکه،مرکز بهداشت و مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت اقلیدblt2_x2x.gif]


شماره تلفن های مستقیم
   

واحد

شماره تلفن

فاكس

 

رياست شبكه

44525009

44523025

 

حراست شبكه

44522047

44522047

 

روابط عمومي 

44525600

-

 

امور عمومي

44532003

-

 

  

تلفن خانه شبكه و مرکز بهداشت

44522121

رياست بيمارستان

44520451

44526015

 

مدير داخلي بيمارستان

44520453

 

 

دفتر پرستاري

44520452

 

 

ذیحسابی بیمارستان

44520454

 

 

تلفنخانه بيمارستان

44-44529341

 

اورژانس

115

 

 

 

 

 

رياست مركز بهداشت

44525872

 

بهداشت محيط

44520234

 

 

 

 

 

آموزشگاه بهورزي

44520244

 

 

 بهداشت خانواده

44520149

 

مركزبهداشتي درماني شماره 1

4222049

 

 

blt2_x2x.gif]شماره تلفن های درمانگاه ولیعصر(عج)

44522229
44522031
44522883

 

 

پایگاه بهداشتی دکتر طباطبایی-شهرک

44552125

 

 

آزمايشگاه ولي عصر (عج)

44522031

 

 

پايگاه ارجمان

44522297

 

 

پايگاه حسين آباد

44524805

 

 

مركزبهداشتي درماني شهرميان

4363309

 

 

مركزبهداشتي درماني دزكرد

07524633311

 

مركز بهداشتي سده

07524623077

 

مركزبهداشتي درماني بكان

07524422260

 

 

مركزبهداشتي درماني آسپاس

07524643283

 

 

مركزبهداشتي درماني حسن آباد

4333351

 

 

مركزبهداشتي درماني امامزاده اسماعيل

4433431

 

 

مركزبهداشتي درماني چشمه رعنا

4323380

 

 

مركزبهداشتي درماني خنجشت

4353449

 

 

خانه بهداشت شهرميان

4363310

 

 

خانه بهداشت دزكرد

07524633511

 

خانه بهداشت سده

07524623200

 

خانه بهداشت بكان

2422098

 

 

خانه بهداشت حسن آباد

4333352

 

 

خانه بهداشت چشمه رعنا

4323379

 

 

خانه بهداشت خنجشت

4353448

 

 

زايشگاه سده

4622700

 

 

زايشگاه آسپاس

4643596

 

 

شبكه بهداشت ودرمان شهرستان اقليد

 

 

EGHLIDHDP2@SUMS.AC.IR

مركز بهداشت شهرستان اقليد

 

 

EGHLIDHDP1@SUMS.AC.IR

بيمارستان حضرت ولي عصر (عج)

 

 

EGHLIDHVH@SUMS.AC.IR

 

 

 

شماره تلفنهای داخلی شبکه بهداشت ودرمان ومرکز بهداشت شهرستان اقلید  

        واحد

شماره داخلی

واحد

شماره داخلی

واحد

شماره داخلی

مركز تلفن

109

سرپرست شبکه

132

مهمانسرا -طبقه اول

روابط عمومی شبکه

110

حراست شبکه

134

اطاق شماره یک

156

مسئول بهداشت محیط

113

بهداشت حرفه ای

135

اطاق شماره دو

157

مبارزه با بیماریهای غیرواگیروغربالگری نوزادان

112

نگهبانی شبکه

136

اطاق شماره سه

158

بهداشت محیط 

117

کارگزینی

137

اطاق شماره چهار

159

آمارمرکز بهداشت

114

دبیرخانه

143

اطاق شماره پنج

160

اورژانس 115

115

بایگانی

139

اطاق شماره شش

161

رئیس مرکز بهداشت

180

امورعمومی

140

اطاق شماره هشت

162

سالن اجتماعات

117

ماشین نویسی

143

آزاد

163

بهداشت خانواده

118

امور رفاهی

110

مهمانسرا- طبقه دوم

کتابخانه

119

نظارت بردرمان

138

اطاق شماره یک

165

امور داروئی

120

تدارکات

144

اطاق شماره دو

166

تاسیسات شبکه

121

امورمالی

145و146

اطاق شماره سه

167

تاسیسات موتورخانه

122

فن آوری اطلاعات

116

اطاق شماره چهار

168

انبارشبکه

123

آزمایشگاه

147

اطاق شماره پنج

169

مبارزه بابیماریهای واگیر و واکسیناسیون

124-127

رادیولوژی

148

اطاق شماره شش

170

ستاد هماهنگی

125

تغذیه

149

اطاق شماره هفت

171

آموزش سلامت

126

داروخانه درمانگاه شبانه روزی

150

تاسیسات ( موتور خانه )

173

داوطلبین  سلامت

128

پذيرش درمانگاه شبانه روزی

151

اطاق سرور

174

مجمع خیرین

129

اطاق پزشک درمانگاه شبانه روزی                 

152

انبار داروئی

176

نقلیه

130

نگهبانی درمانگاه درمانگاه شبانه روزی  

153

واحد در آمد ورایانه

180

منشی دکتر

132

اتفاقات درمانگاه شبانه روزی

154

 بهداشت مدارس – روان

181

 

 

مهد کودک

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره تلفن خانه هاي بهداشت روستايي

 

   

 

ردیف

نام خانه بهداشت

شماره تلفن

1

بكان 

07524422098

2

شهرك صفي خاني

07524511737

3

سده

07524623200

4

تنگ براق

07524533351

5

اسپاس

07524643425

6

پهلواني

07524652180

7

مهجان

07524531676

8

دهنو

07524531014

4534466

9

دزكرد 1

07524633511

10

دزكرد 2

07524633414

07524633748

11

جمال بيگ        

07524533320

12

خارستان

07524533508

13

شهر ميان    

4363310

14

باز بچه

07524515814

15

خنجشت

4353448

16

علي اباد

07524517288

07524372147

17

نظام اباد

07524382236

18

چشمه رعنا

4323379

19

كافتر

07524372113

20

حسين آباد

4224805

21

احمد اباد

07524514412

07524514068

22

رضا اباد

07524513378

07524512034

23

لاله گون

07524513007

07524513027

24

كناس

07524513247

07524513105

25

دردانه

07524514186

26

امامزاده اسماعيل

07524433431

27

شهر اشوب 

07524462163

28

اردلي

07524333256

29

شولان

07524531551

30

حسن آباد

4333352

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-1-18 11:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ