دریافت سوال وارسال پاسخ به مردم  از طريق کانال های ارتباطی زیر امکان پذیر است:
* سامانه پیام کوتاه 30008715
*شماره تلفن 44556500مسئول روابط عمومی
*شماره موبایل 09164501900 مسئول شکایات
فرم نظر سنجی 
فرم طرح شکایت نام مرکزمحلشماره تلفنکد پستی
سامانه دریافت انتقاد ، پیشنهاد و شکایت*30008715*
شبکه بهداشت و درمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مرکز تلفن445561617381943885
مرکز تلفنVoip: 7033, 7034, 7035, 70367381943885
روابط عمومی 44556500 7381943885
رئیس شبکه بهداشت 44557009 7381943885
رئیس مرکز بهداشت44556872 7381943885
مدیر غذا و دارو445288877381943885
رئیس امور عمومی44557003 7381943885
مسئول ستاد گسترش 44557002 7381943885
بهداشت محیط 44556234 7381943885
بهداشت خانواده 44557049 7381943885
بهداشت روان و مدارس 44557096 7381943885
بیماری های واگیر445568947381943885
بیماری های غیرواگیر445561607381943885
بیمارستان ولیعصرمرکز تلفن445354547381775414
بیمارستان ولیعصرمرکز تلفنVoip: 5117, 5118, 5119, 51207381775414
مرکز بهداشتی درمانی شهری فقیه اقلیدی مرکز بهداشتی درمانی شهری 445303397381649767
مرکز بهداشتی درمانی شهری ولی عصر مرکز بهداشتی درمانی شهری 445222297381816744
آزمایشگاه ولی عصر 44556047 
پایگاه بهداشتی درمانی  امامپایگاه بهداشتی درمانی 445561617381943885
پایگاه بهداشتی ارجمانپایگاه بهداشتی445562977381963383
پایگاه بهداشتی طباطباییپایگاه بهداشتی445221257381978979
پایگاه بهداشتی حسین آبادپایگاه بهداشتی445370847381793186
مرکز آموزش بهورزیبهورزی445502447381978979
چشمه رعنا م ب د روستايي445733807381156947
 بکان م ب د روستايي445992607385153783
 احمد آباد م ب د روستايي585344667383135898
 آسپاس م ب د روستايي445900837383133588
 آسپاس پایگاه اورژانس آسپاس44590535فاقد کد 
 امام زاده اسماعیل م ب د روستايي445832317383173314
 خنجشت م ب د روستايي445702497381117933
 شهرمیان 

نظام آباد

م ب د روستايي

م ب د روستایی

44572109

44575236

7389136154

فاقد کد

  حسن آباد مرکز بهداشتی درمانی شهری شبانه روزی445801517384143353
 دزکرد مرکز بهداشتی درمانی شهری445963117388131111
سده مرکز بهداشتی درمانی شهری شبانه روزی445935537386135831
سده پایگاه اورژانس سده44593550فاقد کد 
سدهپايگاه ضميمه445932007386135831
سدهتسهیلات زایمانی سده445935527386135831
بکانخانه بهداشت445990987385153111
حسن آبادپايگاه ضميمه445801527384143353
چشمه رعنا خانه بهداشت445733797381156167
کافتر خانه بهداشت445743287381179597
شهرک آردکپان خانه بهداشت585318347385148111
شهرک ایگدر خانه بهداشت585318267385146111
شهرک صفی خانی خانه بهداشت585318357385156111
احمدآبادخانه بهداشت445841967383135168
لاله گون خانه بهداشت585335347383119745
دردانه خانه بهداشتندارد7383134165
رضا آباد خانه بهداشت445841827381179597
کناس سفلی خانه بهداشت585335287384137587
آسپاسخانه بهداشت445904507385124795
آبباریک خانه بهداشت445762847389116171
پهلوانی خانه بهداشت445851807385119868
دهنو خانه بهداشت585544667385115116
مهجان خانه بهداشت585542287385116443
خنجشتخانه بهداشت445702487381117957
نظام آباد خانه بهداشت445752367381144583
علی آباد خانه بهداشت585372887381143557
شهرمیانخانه بهداشت445721107389136154
بازبچه خانه بهداشت585358147389115533
شهر آشوب خانه بهداشت445821637384143353
شولان خانه بهداشت585515517384143353
اردلی خانه بهداشت445800427384143353
دژکرد 1 - چرکسپايگاه ضميمه445965117388131111
دژکرد 2-شرفیپايگاه ضميمه44596748فاقد کد 
خارستان خانه بهداشت585535087388165949
جمال بیگ خانه بهداشت585533207388116484
امامزاده اسماعیلخانه بهداشت445832317383173314
باصری هادی خانه بهداشت44597376فاقد کد 
تنگ براق خانه بهداشت-7388177313
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-8 9:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ