تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی در سال 88

ویزیت دندانپزشک عمومی

29000یال

تشخیص و طرح درمان

16000ل

ضریب دندانپزشکی

1600ال

بیرون آوردن یک دندان قدامی

24000ریال

بیرون آوردن یک دندان خلفی

32000 ريال

بیرون آوردن دندان نهفته و ریشه باقیمانده در نسج نرم

160000 ريال

بیرون آوردن دندان نهفته و ریشه باقیمانده دراستخوان

400000 ريال

کشیدن دندان عقل معمولی

80000ریال

جرم گیری زیر لثه هر فک

64000 ريال

جرم گیری بالای لثه هر فک

32000 ريال

بروساژ هر فک

16000ریال

رادیو گرافی دندان

12540 ریال

 
 

تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی در سال 87

 

ویزیت دندانپزشک عمومی

23500   ریال

تشخیص و طرح درمان

14000 ریال

ضریب دندانپزشکی

1400 ریال

بیرون آوردن یک دندان قدامی

21000 ریال

بیرون آوردن یک دندان خلفی

28000 ریال

بیرون آوردن دندان نهفته و ریشه باقیمانده در نسج نرم

140000 ریال

بیرون آوردن دندان نهفته و ریشه باقیمانده دراستخوان

350000 ریال

کشیدن دندان عقل معمولی

70000 ریال

جرم گیری زیر لثه هر فک

56000 ریال

جرم گیری بالای لثه هر فک

28000 ریال

بروساژ هر فک

14000 ریال

رادیو گرافی دندان

12540 ریال

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ