هيات امنا:
هيات امنا ركن عالى تصميم گيرى و سياست گذارى هاى كلان در مسائل مختلف مجمع خيرين است و آئين نامه ها و دستورات را تصويب وابلاغ مى نمايد و متشكل از خيرين برگزيده،معتمدین، مسئولين ارشد استان ودانشگاه وفعالان عرصه سلامت میباشد.هیات امنا دارای 25 عضو میباشد شامل 10 نفر از اعضای موسس به عنوان عضو ثابت و 15 نفر از اعضا به عنوان اعضای ادواری به مدت 3 سال به انتخاب مجمع عمومی. جلسات عادى هيات امنا هر 3 ماه يكبار تشكيل مى گردد ودر جلسات علاوه بر اعضا از مسئولين،خيرين ، فعالان و كارشناسان نيز حسب مورد دعوت به عمل مى آيد.
شرح وظايف هيات امنا:
هيات امناى مجمع خيرين ركن سياستگذارى فعاليتهاى مجمع خيرين استان است و بر اساس مصالح كلى مجمع خيرين در چارچوب مفاد اساسنامه عمل نمايد. مسئول بحث و بررسى پيشنهادات مدير عامل، هيات مديره يا اعضاى هيات امنا، تصويب و ابلاغ آن به هيات مديره جهت اجرا، تفسير اساسنامه، همچنين بررسى پيشنهادات مربوط به تغيير و اصلاح مفاد اساسنامه وارايه به مجمع عمومى جهت تصويب، انتخاب هيات مديره از بين اعضاى هيات امنا يا عزل ايشان، انتخاب مديرعامل يا عزل وى، انتخاب بازرسين، استماع گزارش هيات مديره وبازرسان،تصويب و تائيد بيلان مالى وارائه آن به مجمع عمومى مى باشد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ