منابع مالی :
کمک های مردم شریف وخیرین بزرگوار

حمایت های مراکز درمانی و جامعه پزشکی

مساعدت های دانشگاه علوم پزشکی

مساعدت های مجمع خیرین تامین سلامت

مجوز شرعی :
موسسه مهر از اکثر علما ومراجع عظام تقلید مجوز دریافت و هزینه وجوهات شرعی، اعم از خمس ،زکات و زکات فطره را دارا می باشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ