محمد نبی شریفی
مسوول اجرایی موسسه مهر حضرت فاطمه زهرا (س)

منیژه طباطبایی
نماینده موسسه در هیات امناء بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

علیرضا ثابت
حسابدار  ومسوول امور مالی موسسه

زهرا اسدی
نماینده موسسه در کمیته تحقیق و کمیته روابط عمومی

بی بی ملیحه بشیری
نماینده موسسه در کمیته دارو ودرمان  بیماران خاص ، کمیته تحقیق  و تایید بیماران خاص مراجعه کنند  به موسسه

فاطمه صفری
نماینده موسسه در کمیته های جذب ، رابطین و تحقیق ( داوطلبین سلامت )

سمیه شریفی
نماینده موسسه در کمیته تحقیق ، روابط عمومی ، تکریم  و پاسخگویی به بیماران

معصومه عابدینی
نماینده موسسه در کمیته مددکار بیمارستان

سید محسن قریشی
نماینده موسسه در کمیته جذب وتحقیق در بیمارستان

محمد باقر رئیسی
نماینده موسسه در کمیته های جذب و تحقیق در مرکز شماره یک شهری

سید محمد مسعودی
نماینده موسسه در کمیته های جذب و تحقیق در مرکز شماره دو شهری

سلطانعلی رئیسی
نماینده موسسه در کمیته های جذب و  تحقیق در بخش حسن آباد

بهروز شاهین
نماینده موسسه در کمیته های جذب و تحقیق در روستای خنجشت

یداله احمدی 
 نماینده موسسه در کمیته های جذب و تحقیق  درشهر سده

حمید رضا پاک سرشت
نماینده موسسه در کمیته های جذب و تحقیق  در روستای امامزاده اسماعیل 

...
 نماینده موسسه در کمیته های جذب و تحقیق  در شهر دژکرد

....
 نماینده موسسه در کمیته های جذب و تحقیق  در روستای چشمه رعنا

....
 نماینده موسسه در کمیته های جذب و تحقیق در روستای شهرمیان 

......  
نماینده موسسه در کمیته های جذب و تحقیق در روستای آسپاس

...
نماینده موسسه در کمیته های جذب و تحقیق در روستای بکان

...
نماینده موسسه در کمیته های جذب و تحقیق در روستای احمد آباد 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ