" من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا "
هر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که تمام مردم را حیات بخشد
 
" اساس نامه موسسه مهر حضرت فاطمه زهرا (س) فارس "
 
 این موسسه با الهام از تعالیم عالیه اسلام و با استعانت از حضرت فاطمه زهرا (س)  به منظور انجام خدمات عام المنفعه و نشر و ترویج فرهنگ اسلامی به هر نوع و هر کیفیت و کمک به تامین نیازها از جمله کمک به بیماران نیازمند از طریق وجوه دریافتی از منابع مختلف و بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در گسترش رفع مشکلات بیماران نیازمند ، با حفظ و رعایت موازین شرعی و مقررات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد .
 
فصل اول:
نام ، تابعیت ، مدت ، مرکز ، موضوع ، سرمایه
 
ماده 1- این موسسه به نام " موسسه دوستداران حضرت فاطمه زهرا (س) فارس " است و در این اساس نامه اختصارا " موسسه " نامیده می شود.
ماده 2 – موسسه دارای تابعیت ایرانی است.
ماده3- موسسه برای مدت نامحدود تشکیل شده است .
ماده 4 – مرکز اصلی موسسه در شهر شیراز -  میدان امام حسین (ع) - اول خیابان مشیر فاطمی- ساختمان شماره 2 علوم پزشکی- ( کد پستی 144-7135644 ) و موسسه می تواند پس از کسب موافقت مبادی ذیربط با رعایت مقررات و موازین مربوط در سایر نقاط داخل و خارج کشور شعبه دایر و یا نمایندگی اعطا نماید.
 
ماده 5 – ساماندهی امور بیماران نیازمند و هدایت کمکهای مردمی و خیرین جهت آن در استان فارس
تبصره 1- طرح ها ، برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارت خانه ها یا سازمان های دولتی ذیربط ارتباط دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه ها با سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.
تبصره2- موسسه و اعضای وابسته به آن نام موسسه حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی را ندارد و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد.
ماده 6- سرمایه  موسسه  یک میلیون و یکصد هزار ریال است که توسط موسسین و خیرین، تامین و بلاعوض می باشد.
ماده 7- هیات موسس عبارتند از : آقایان:
1-آیت الله سید علی اصغر دستغیب 2- دکتر محمد هادی ایمانیه 3- دکتر علی اکبر رامجردی 4- سید نصر الله هاشمی 5- حمید فهندژ سعدی 6- عباس خاقانی  7 - سید احمد محجلین  8-کاظم نصیری 9- ابراهیم نصیری   10- محمود پیران   11- خانم عفت الزمان امین لاری  
تبصره 1 – اعضا هیات موسس پس از تاسیس این موسسه هیچگونه سمت و مسئولیتی در موسسه  ندارند  مگر  اینکه  به  عنوان  هیات  امنا یا هیات مدیره  انتخاب شده باشند .
 
فصل دوم :
ارکان موسسه
ماده 8- ارکان موسسه عبارتند از : هیات امنا ، هیات مدیره و بازرسان که تابع مقررات کلی اساسنامه خواهند بود.
ماده 9- هیات امنا موسس مرکب از 7 نفر است که از سوی موسسین انتخاب می شوند. این هیات بالاترین مقام موسسه بوده و در هر حال و هر مورد نایب مناب موسسین می باشند. 
 ماده 10- هر یک از اعضای هیات امنا باید در هنگام حیات خود یک فرد متدین مورد اعتماد و با سواد که دارای صلاحیت اخلاقی باشد برای جانشینی خویش معرفی نماید که  بعد از  وفات وی به عنوان عضو هیات امنا انجام وظیفه نماید  .  عضو مذکور باید مورد  قبول حد اقل 4/3 از اعضا هیات امنا قرار گیرد و به همین ترتیب هر کس که بعدا به عضویت هیات امنا برگزیده  می شود  باید جانشین خود را به ترتیب ذکر شده معین و معرفی نماید به گونه ای که  تکالیف و وظایف مقرره در این اساسنامه بدون وقفه انجام پذیر باشد.
 
تبصره 1- چنانچه هر یک از اعضا هیات امنا در زمان حیات خویش از تعیین و معرفی جانشین و یا از ادامه همکاری به هر صورت و کیفیت خودداری نماید هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد خود را از میان داوطلبان و با اکثریت آرا انتخاب نموده و به عنوان عضو هیات امنا به جانشینی شخص مذکور خواهند پذیرفت.
 
 تبصره 2-  امتناع یا عدم حضور در جلسات در صورتی محرز می شود که عضو ممتنع  کتبا انصراف خود را به هیات امنا اطلاع دهد و در غیر این صورت  با اخطار  کتبی  هیات  امنا ، چنانچه ظرف مدت 15 روز عضو مذکور حاضر به ادامه همکاری نشود و یا دلیل موجه عدم حضور خود را ارائه ندهد از عضویت در هیات امنا مستعفی تلقی می شود و هیات امنا  برای انتخاب جانشین او تصمیم خواهند گرفت .
 
 ماده 11- هیات امنا حداقل هر سه ماه یک بار برای رسیدگی به امور موسسه تشکیل جلسه خواهند داد . دعوت از اعضا هیات امنا به وسیله رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس به عمل خواهد آمد و در موارد ضروری یک پنجم اعضا هیات امنا یا هیات مدیره و یا بازرسان میتوانند هیات امنا را دعوت کنند.
 
 تبصره 1- جلسه هیات امنا با حضور حداقل 3/2 اعضا رسمیت خواهد یافت.
 
ماده 12- دعوت هیات امنا به وسیله پست یا تلفن و یا به هر نحو مقتضی دیگر به عمل خواهد آمد . فاصله تاریخ ابلاغ دعوت نامه با روز جلسه باید حداقل 5 روز باشد.
ماده 13 -  تصمیمات هیات امنا با تصویب 3/2 آرا در جلسه معتبر می باشد و برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب لازم الاجرا می باشد.
ماده 14- وظایف و اختیارات هیات امنا عبارتند از :
رسیدگی به تراز نامه و بیلان ، استماع گزارش بازرسان ، انتخاب ، عزل و تجدید انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان ، تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های موسسه و اصلاح اساسنامه است. تامین زیان احتمالی ، تعیین خط مشی موسسه ،انحلال و تصفیه.
ماده 15- مجمع عمومی تشکیل شده از هیات امنا مجمع خیرین تامین سلامت فارس.
ماده 16 -  هیات مدیره دارای 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود که از این تعداد 4 نفر از مجمع خیرین تامین سلامت فارس توسط هیات امنا انتخاب می شوند و 1 نفر از دانشگاه معرفی و انتخاب خواهد شد و مدت ماموریت آنان 3 سال می باشد.
ماده 17 –    شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات هیات مدیره ضروری است و غیبت هریک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
ماده 18 –    در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مدت باقی مانده هیات مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 19 –  نحوه امضای کلیه و اسناد و همچنین دارندگان حق امضا را هیات مدیره تعیین می نماید.
ماده 20 -  هیات مدیره باید در نخستین جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از انتخاب آنان توسط هیات امنا تشکیل خواهد شد ، از بین خود رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره را انتخاب نمایند.
 (تعیین سمت سایرین همزمان با انتخاب مدیر عامل صورت خواهد گرفت.)
ماده 21- انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی علی البدل هیات مدیره بلا مانع است.
 ماده 22 –  هیات مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حدا قل هر 15 روز یک بار تشکیل خواهد داد بنا بر ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس یا مدیر عامل و یا چند نفر از اعضا هیات مدیره تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوت نامه و یا تلفن و تشکیل جلسه حدا قل 3 روز خواهد بود.
ماده 23 – جلسات هیات مدیره در صورتی رسمی و معتبر خواهد بود که حدا قل با حضور دو سوم اعضا تشکیل شود. هر گونه تصمیم با رای موا فقت اکثریت مطلق هیات مدیره معتبر خواهد بود.
ماده 24- وظایف و اختیارات هیات مدیره :
نمایندگی در برا بر اشخاص ثالث ، ادارات و موسسات دولتی و خصوصی ، عزل و نصب ماموران و کارکنان موسسه ، تعیین و یا ترفیع و تنبیه و اجرای شرایط استخدامی ، افتتاح حساب جاری و هر گونه حساب بدون بهره دیگر نزد بانکها یا سایر موسسات و اشخاص حقوقی و اعتباری و وصول مطالبات و پرداخت دیون موسسه ، قبول تعهد، ظهر نویسی و یا قبول انجام هر نوع معامله و انعقاد قرارداد و تبدیل و فسخ و اقاله و ابطال و واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق ، اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و درخواست تعدیل و دفاع از آن ، رهن گذاردن و رهن گرفتن اموال ، ا قامه و تعقیب و دفاع از هر گونه دعوت یا انصراف و استرداد آن با داشتن اختیارات در کلیه مراحل دادرسی اعم از دادگاههای صلح و عمومی و دیوان کشور و یا سایر مراجع با حق مصالحه و سازش و تعیین وکیل با حق توکیل غیر ادعای جعل و انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و وکیل باحق توکیل غیر ولو کراراً و عزل و انتخاب مجدد آن ها ، تعیین میزان حق الوکاله ، انتخاب مصدق و کارشناس ، اقرار نسبت به کلیه امور ، دعوی خسارت ، جلب ثالث و دفاع از آن ، دعوی متقابل و دفاع از آن ، درخواست صدور اجرائیه اعم از دادگاههای دادگستری و اجرای ثبت و هر دادگاه دیگر و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به اجرا مصوبات هیات امنا با رعایت کامل مفاد اساسنامه ، قبول یا رد هدایا و وجوه بلاعوض با کسب اختیار تام در نوع مصرف آن . 
 
 
ماده 25 – هیات مدیره باید از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی ایرانی مسلمان و خوش نام را به به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و احیاناً حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی موسسه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض شده است نماینده موسسه محسوب می گردد و از طرف موسسه حق امضا دارد.
ماده 26- اگر مدیر عامل جز هیات مدیره باشد دوره مدیریت او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود ولی در هر حال انتخاب مجدد وی بر طبق مقررات این اساسنامه بلامانع است .
ماده 27 –  مدیر عامل می تواند به مسئولیت خود برای خویش قائم مقام و یا معاون انتخاب نموده و با قبول مسئولیت کامل، تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به او و یا هر یک از کارکنان موسسه تفویض نماید.
ماده 28 – هیات امنا یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال از بین خود یا خارج انتخاب می کند .
ماده 29 – بازرس باید درباره صحت صورت دارائی و عملکرد موسسه و نیز صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیات امنا گذاشته اند کتباً اظهار نظر نماید.
ماده 30- در صورت فوت ، استعفا ، معذوریت یا سلب شرایط بازرس اصلی ، بازرس علی البدل به جای وی انجام وظیفه خواهد نمود .
ماده 31 – بازرس می تواند در هر موقع و به هر گونه، رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات موسسه انجام داده ، اسناد ، مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیات امنا را بنماید.
ماده 32 – هیات مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی هیات امنا معرفی نشده به مسئولیت خود باقی خواهند ماند. 
 
فصل سوم :
سال مالی و انحلال و تصفیه:
 
ماده 33 –  سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. اولین سال مالی موسسه از تاریخ ثبت تا پایان اسفند ماه همان سال است.
 
ماده 34 – چنانچه به عللی تصمیم به انحلال موسسه گرفته شود ، هیات امنا 5 نفر را از بین خود یا اعضا هیات مدیره یا خارج به عنوان هیات تصفیه انتخاب می نماید.
 
ماده 35 – هیات تصفیه پس از رسیدگی به حساب ها و تصفیه بدهی ها و تعیین دارایی مسلم (اعم از منقول و غیر منقول ) و وصول مطالبات باقی مانده دارایی موسسه را با تصویب هیات  امنا و با نظر نماینده ولی فقیه به یکی از موسسات خیریه و یا یکی از مراکز خیریه واگذار خواهند کرد.
 
ماده 36 – مواردی که در این اساسنامه پیش بینی شده تابع سایر قوانین و مقررات موضوعه کشور خواهد بود و مواردی که در این اساسنامه مقایر با قوانین موضوعه کشور باشد طبق قانون عمل خواهد شد.
 
ماده37- این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 37 ماده و 6 تبصره در تاریخ 15/4/86 توسط هیات موسس و هیات امنا به تصویب رسید.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ