بازدید "دکتر کشاورزی" از کلینیک تخصصی بیمارستان اقلید

تسریع در اتمام پروژه و تحویل فوری کلینیک تخصصی با تعویض پیمانکار در دستور کار قرار گرفت

به گزارش "روابط عمومی" شبکه بهداشت ودرمان اقلید، "دکتر اسماعیل اسکندری" گفت: با توجه به طولانی شدن تحویل کلینیک تخصصی و مشکلات پیش روی مردم در درمانگاه فعلی یکی از برنامه هایی که در سفر "دکتر کشاورزی" معاون درمان قرار گرفت بازدید از کلینیک تخصصی بود

"رئیس شبکه بهداشت و درمان اقلید" افزود: تصمیماتی با حضور "دکتر کشاورزی" معاون درمان و "دکتر افراشی " معاون امور اجتماعی دانشگاه به دلیل عدم پیشرفت کار در موعد مقرر گرفته شد

"دکتر اسکندری" در ادامه افزود: "معاون درمان" دانشگاه بر اتمام پروژه با تغییر پیمانکار و تسریع در تحویل آن تاکید نمود

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-31 11:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ