امداد ايدز ( خبری، آموزشي، مشاوره)

 

www.aids-ir.org

     پايگاه اطلاع رساني بيماريهای کبدی hepnet.com
     دسترسي رايگان به مجلات پزشکي freemedicaljournals.com
      پايگاه اينترنتي امدادگران ايران emdadgar.com
      پايگاه اطلاع رساني سلامت ايرانيان ( سلامتيران) salamatiran.com
      راديو سلامت Radio salamat
      بزرگترين بانک اطلاعاتي پزشکي 

Medline - The Largest Medical Database

      انگل شناسي باليني - تصاوير و توضيحات Clinical Parasitology Images and Descriptions
      کالج پزشکي آلبرت اينشتين  The Albert Einstein College of Medicine
      انجمن ملي اپيدميولوژی  International Epidemiological Association
      انستيتو ملي اطلاعات زيستي SA SA National Bioinformatics Institute
      فرهنگ جيبي اطلاعات پزشکي The Merck Manual of Medical Information
      انستيتو ملي سرطان -شبکه آموزش National Cancer Institute - Cancer Patient Education Network
      روانشناسي - تکاملي    Psychology Developmenta
      آژانس بين المللي تحقيقات سرطان IARC - International Agency for Research on Cancer
      انجمن ژنتيک اروپا E.G.F - European Genetics Foundation
      جامعه اطلاعات پزشکي اروپا European Medical Information Society
      علوم مديريت در بهداشت Management Sciences for Health
      بخش بهداشت ايالت واشينگتن (Washington State Department of Health (DOH
      آرشيو راهنمای طبابت باليني Clinical Practice Guidelines Archive
      عنوانهای ميکروب شناسي پزشکي Medical Microbiology Topics

        NYاتاق اورژانس - ICU اقدامات اورژانس       

Emergency ICU Procedures - NY Emergency Room
      مرکز تحقيقات ملي ايران در زمينه ژنتيک، مهندسِ          بيوتکنولوژی       Iran National Research Center For Genetic, Engineering and Biotechnology 
      بيمارستان مجازی - کتابخانه ای ديجيتال از اطلاعات       بهداشتي Virtual Hospital - A digital library of health information
      محتويات بيولوژی مولکولي Molecular Biology Contents
      علم بيولوژی Science Biology
      وب سايت بيوتکنولوژی ايران Iran Biotechnology Website
      جامعه بيوتکنولوژی ايرانيان Iranian Biotechnology Society
      انستيتو پاستور ايران Pasteur Institute of  Iran 
      طب اينترنتي - طب اورژانس eMedicine - Emergency Medicine
      شبکه متخصصين بهداشت Health Professionals Network
      ايران مديکال - سايت پزشکان ايراني Iran Medical - A website for Iranian Doctors
      کتابخانه الکترونيکي ملي بهداشتي National Electronic Library for Health

           onlin  تشخيص پزشکي       

Online Medical Diagnosis

      onlin کتابخانه مرجع پزشکي       

Online Medical Textbooks
      تصويربرداری پزشکي BMC Medical Imaging
      آموزش بيولوژی سلولي Cell Biology Education (CBE) - A Journal of Life Science Education
      عفونت و مصونيت Infection and Immunity
      پزشکان ايراني Iranian Doctors
      بانک اطلاعاتي ژن The Genome Database
      منابع اطلاعاتي بيوتکنولوژی The Biotechnology Information Resource

      onlin موزه ماکرومولکولي       

The Online Macromolecular Museum
      دروازه سلامت - ارائه کننده راه حل های پزشکي بر       اساس شواهد Health Gate - The Evidence-based Medical Solutions Provider
      مراقبت اوليه - راهنمای طب باليني Primary Care Clinical Practice Guidelines
      پزشکان خانواده آمريکايي American Family Physician
      ارتقاء سلامت Health Promotion
      ايران سلامت IranSalamat
      سازمان بهداشت جهاني WHO | World Health Organization
      انجمن بهداشت حرفه ای osha | occupational safety & health administration
     مرکز کنترل بيماری      cdc |  centers for disease control & prevention
      وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي mohme.gov.ir

   اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت و آموزش     پزشکي                                                             

iranora/health
      مرکز اصلاح ديد نور noorvision
      دفتر سلامت خانواده و جمعيت fhp.hbi.ir
      مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران www.irandoc.ac.ir
www.findarticles.com
www.webmd.com
www.webmd.com
www.salamatiran.hbi.ir
www.healthweb.org
www.healthatoz.com
www.kidhealth.org
www.healthfinder.gov
www.intelihealth.com
www.nih.gov
www.wholehealthmd.com
www.salamat.ir

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ