جامعه ایمن 
هدف کلی :
پیشگیری از سوانح و حوادث در قالب مدل جامعه ایمن
 
طرح جامعه ایمن : پیشگیری از حوادث مبتنی است برایجاد یک جامعه ایمن که تحت عنوان همین نام مطرح است . مدل جامعه ایمن متکی به همکاری های بین بخشی ، مشارکت مردمی و دخالت مسئولین محلی است .                        
 
معرفي يك مدل موفق پيشگيري از حوادث
در حال حاضر بهترين مدل معرفي شده در دنيا جهت پيشگيري از حوادث مدل جامعه ايمن مي باشد. مركز همكاري مشترك با WHO  در سوئد مسوول هدايت برنامه هاي جامعه ايمن ، در دنيا را به عهده دارد. این سازمان بطور مستقیم با جامعه و رهبران آن برای ایجاد برنامه هایی مبتنی بر ویژگی های جامعه برای پیشگیری از آسیبها فعالیت می کند.
این کمیته در سال 1997 به عنوان یک مرکز حمایتی وابسته به شبکه ایمن سازمان بهداشت جهانی به رسمیت شناخته شد.
شاخصهای یک جامعه ایمن
1. ایجاد تشکیلاتی بر اساس مشارکت و همکاری بین بخشی که هر کدام از بخشها مسئولیت جامعه ایمن را در حوزهمسئولیت خود قبول کنند.
2. وجود برنامه های مستمر و دراز مدت که هر دو جنس ، تمامی سنین و محیط با همه شرایط تحت پوشش قرار دهد.
3. وجود برنامه هایی که هدفش ارتقا ایمنی گروههای در معرض خطر بالا ، داوطلبین و محیط باشد. .
4- داشتن برنامه هایی که تعداد موارد و علتهای مصدومیت را ثبت و مستندسازی نمایند.
5. وجود یک نظام ارزشیابی جهت بررسی و ارزیابی برنامه ها، مراحل آنها و تاثیر تغییراتی که انجام شده است.
6. شرکت مداوم و به موقع در شبکه ملی و بین المللی جامعه ايمن
 
 
عضويت در شبكه بين المللي جامعه ايمن :
 
در صورتيكه شهر يا منطقه اي بتواند شاخصهاي 6 گانه را اجرا نمايد پس از بازديد وتاييد كارشناسان سازمان جهاني بهداشت رسما به عضويت شبكه بين المللي جامعه ايمن در خواهد امد.تا كنون 140 شهر در اين شبكه عضو هستند كه 3 شهر كاشمر ،ارسنجان وبردسكن مربوط به ايران است .همچنين كانديداتوري شهرهاي شيراز ،نيريز ،لواسان ،رفسنجان و5 منطقه از تهران نيز رسما ثبت گرديده است و سه شهرستان مرودشت ،اقليد و خرمبيد نيز در حال انچام مقدمات جهت ثبت كانديداتوري مي باشند
 
موارد پیشنهادی دكتر هنریكسون جهت تحقق اهداف جامعه ایمن :
  • تاثیرآموزش و فرهنگ سازی در تشكیل جامعه ایمن
  • الویت بندی نیازهای منطقه بر اساس درخواستهای مردم
  • تطبیق برنامه ها و سیاستهای منطقه با خط مشی سازمان جهانی بهداشت و اجرای شاخصهای شش گانه جهت تشكیل جامعه ایمن
  • اهمیت ارتقاء ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث در تشكیل جامعه ایمن
  • اجرای یك پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی در سطح جامعه كه مبنای كار كلیه كار گروهها قرارگیرد
  • دعوت از كارشناسان سازمان جهانی بهداشت جهت بررسی و تائید مسیر انتخاب شده
  • گزارش نویسی مناسب در خصوص وضعیت و شرایط منطقه با شرح كلیه اقدامات صورت گرفته ( به دور از در نظر گرفتن موارد تبلیغاتی نظیر عكس و سوژه های جلب توریست و ... ) جهت ارائه به سازمان جهانی بهداشت
  • درخواست تائید جامعه ایمن منطقه از سازمان جهانی بهداشت
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ