behvarz.jpg]

الف ) تعریف واحد:

 مرکز آموزش بهورزی واحدی است زیر نظر مرکز بهداشت که به تربیت بهورزجدید و باز آموزی بهورزان شاغل می پردازد , مکانی پر اهمیت و حساس که جمعی از فرزندان محرومترین
 نقاط کشور برای خدمت به مردم همان نواحی توسط افرادی دلسوز بنام مربی تربیت می شوند , دانش آموز از مربی تعلیم می گیرد و توسط آنان هدایت می شود .

ب ) توانمندیها یا شرح وظایف واحد : (تیتر وظایف)

1- سرپرستی امور فنی , اداری مرکز بهورزی و همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مرکز بهورزی توسط مدیر و مربیان .

2- مشارکت و انتصاب نحوه پذیرش دانش آموز و مشارکت در آموزش و نحوه اجرای صحیح امتحانات

3- تشکیل شورای مربیان و تنظیم برنامه های مدون آموزشی.

4- ارزشیابی مستمر برنامه های آموزشی و باز آموزی , نظارت بر حسن انجام وظیفه مربیان  و کارکنان و ارزشیابی سالانه آنها .

5- مشارکت در اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر با مرکز بهداشت شهرستان.

6- مشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های باز آموزی کاردانها و کارشناسان.

7- مشارکت با مرکز بهداشت شهرستان برای تدوین و اجرای برنامه های آموزشی کارکنان در بدو خدمت .

8- برنامه ریزی نیاز سنجی آموزشی و اجرای برنامه های باز آموزی برای بهورزان شاغل با هماهنگی مرکز بهداشت .

9- تنظیم برنامه های نظارت بر فعالیت بهورزان شاغل با هماهنگی تیم های نظارتی مرکز بهداشت شهرستان .

10- شرکت در جلسات کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان و گزارش پیشرفت و مشارکت کار.

11- اجرای دوره های باز آموزی برای  مربیان با همکاری مرکز بهداشت شهرستان و استان .

آدرس مرکز آموزش بهورزی و تلفن :

 

اقلید شهرک امام خمینی ( ره ) – جنب حسینیه بیت العباس – مرکز آموزش بهورزی شهید اسد اله شریفی

تلفن : 4250244

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ