ردیفblt2_x2x.gif]دوره های برگزار شده در مرکز آموزش بهورزیblt2_x2x.gif]گزارشات
1اين مركز داراي يك دوره فارغ التحصيل ماما روستايي (14 نفر) در سال    1378 مي باشد گزارش اجرای برنامه بازآموزی بهورزان
2 دوره اول در سال 1376 با 8 بهورز گزارش فصلی فعالیت های مربیان
 3 دوره دوم در سال 1379 با 9 بهورز صورتجلسه شورای بهورزی 1390
4دوره سوم در سال 1380 با 10 بهورز طرح عملیاتی 1391
5دوره چهارم در سال 1384 با 9 بهورز گزارش اجرای برنامه بازآموزی کارکنان تیم سلامت اقلید تابستان 1391
6دوره پنجم در سال 1386 با 6 بهورز گزارش اجرای برنامه بازآموزی های ماهانه بهورزان اقلید تابستان 91
7دوره ششم در سال 1387 با 15 بهورز گزارش فصلی فعالیت های مربیان بهورزی تابستان 1391
8دوره هفتم در سال 1388 با 10 بهورز جدول زمانبندی مربیان بهورزی تابستان 1391
9دوره هشتم در سال 1390با 7 بهورز جدول زمانبندی فعالیت های مرکز آموزش بهورزی مهر ماه 1391
10 جدول تقسیم دروس بهورزی 1391
  شورای بهورزی
  
  جدول زمانبندی فعالیتهای مرکز آموزش بهورزی شهرستان اقلید در اسفند ماه   سال 1391
   

 
 
 
 
 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ