رديف
عنوان شغل
نام ونام خانوادگي
مدرك تحصيلي
1
مدير مركز آموزش بهورزي
پروانه مصطفوي
ليسانس پرستاري
2
مربي بهداشت خانواده
-
-
3
مربي مبارزه با بيماريها
عالیه زرینکلاه
کارشناس ارشد پرستاری
4
مربي پرستاري
-
-
5
مربي مامايي
شهلا مسعودي
ليسانس مامايي
6
مربي بهداشت محيط وحرفه اي
شهلا افضلی
ليسانس بهداشت محيط

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ