ردیف

نام

داروخانه

نظام پزشکی

نام مؤسس

وضعیت داروخانه

نام مسئول فنی

شماره تلفن همراه

آدرس ایمیل

آدرس  و شماره تلفن داروخانه

1

دکتر شهریاری

 

4721

حکیمه شهریاری

روزانه

خصوصی

صبح: حکیمه شهریاری

 

Dr.shahriari93@gmail.com

فارس-اقليد میدان انقلاب-نبش خیابان طالقانی 07524223184

عصر: حکیمه شهریاری

 

 

 

 

 

2

دکتر کریمی

10752

پریسا کریمی

روزانه

خصوصی

صبح: پریسا کریمی

 

Dr.parisa.karimi@gmail.com

فارس-اقلید خ امام روبروی اورژانس 07524224231

 

عصر: پریسا کریمی

 

 

 

 

 

3

دکتر شرافت

18134

سجاد شرافت

روزانه

خصوصی

 

 

Dr.sajadsherafat@yahoo.com

اقلید- شهر دژکرد

07144597305

عصر: سجاد شرافت

 

 

 

 

 

4

دکتر ناظم

 

مهدی ناظم

روزانه

خصوصی

صبح: مهدی ناظم

 

Koohpeyma.javad@yahoo.com

اقليد-ميدان شهداء-ابتداي خيابان شهيدچمران07524226567

 

عصر: مهدی ناظم

 

 

 

 

 

5

دکتر عیدی پور

 

11958

محمدصادق عیدی پور

شبانه روزی

صبح: محمدصادق عیدی پور

 

dr.eidypour1379@gmail.com

 

اقليد-خيابان انقلاب-جنب مطب دكترمنيري07524233484

عصر: محمدصادق عیدی پور

 

 

شب:-----------------

 

 

6

دکتر لطیف پور

 

19925

زهرا لطیف پور

روزانه

خصوصی

صبح: سیدرضا افضلی

 

Latifpour.zahra@yahoo.com

اقليد-ابتداي خيابان امام-روبروي بانك ملي مركزي07524223294

عصر: سیدرضا افضلی

 

 

 

 

 


ردیف

نام

داروخانه

نظام پزشکی

نام مؤسس

وضعیت داروخانه

نام مسئول فنی

شماره تلفن همراه

آدرس ایمیل

آدرس  و شماره تلفن داروخانه

7

دکتر غیاثی

3596

ایرج غیاثی

روزانه

خصوصی

صبح: ایرج غیاثی

 

Irajghiyasi@gmail.com

اقليد-ابتداي خيابان امام-روبروي بانك صادرات07524223888

عصر: ایرج غیاثی

 

 

 

 

 

8

دکتر ظهیری

 

 

زهرا ظهیری

روزانه

خصوصی

صبح: زهرا ظهیری

 

Farahmanmehdi60@yahoo.com

اقليد-ميدان شهداء07524220079

عصر: زهرا ظهیری

 

 

 

 

 

9

دکتر ارجمندی

 

13919

نادر ارجمندی

روزانه

خصوصی

 

 

Arjomandi.nader@yahoo.com

فارس-اقلید- شهر سده خیابان ولیعصر-جنب بانک ملی سده

07524622010

عصر:نادر ارجمندی

 

 

 

 

 

10

دکتر مسلمی

 

11530

روح اله مسلمی

9171533619

روزانه

خصوصی

صبح: مریم تنگستانی زاده

 

Moslemir60@gmail.com

اقليد-خيابان انقلاب-ابتداي كوچه مسجد جامع07524226695

 

عصر: مریم تنگستانی زاده

 

 

 

 

 

11

دکتر حسینی رامشه

14121

زینب حسینی رامشه

روزانه

خصوصی

صبح: زینب حسینی رامشه

 

drzhosseini@yahoo.com

شهرستان اقليد-شهر حسن اباد

07524333944

عصر: زینب حسینی رامشه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-7 8:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ