چکلیست کمیته ها به تفکیک سال
 نام کمیته سال 92 سال 91 سال 90 و ماقبل
کمیته مستندسازیچک لیستچک لیستچک لیست
کمیته سلامت اداریچک لیستچک لیستچک لیست
کمیته نظام پیشنهادهاچک لیستچک لیستچک لیست
آموزش و توانمندسازی کارکنانچک لیستچک لیستچک لیست
کمیته منطقی نمودن اندازه دولتچک لیستچک لیستچک لیست
کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطاتچک لیستچک لیستچک لیست
تکریم ارباب رجوع و نظام آراستگی چک لیست چک لیست چک لیست
کمیته رسیدگی و پاسخگویی به شکایاتچک لیستچک لیستچک لیست
کمیته اصلاح ساختار، تشکیلات و طبقه بندی مشاغل چک لیست چک لیست چک لیست
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ