ردیفسال1395 فرایند مشترک ارتقاء یافته سال 1396      فرایندهای ارتقاءیافته  غیر حضوری 
سال 96
فرایند ارتقاء یافته  الکترونیکی
سال 96
1 ادیومتری صدور پروانه مسئول فنی کارخانه مراقبت بیمار دیابتی صدور پروانه مسئول فنی 
 2 غربالگری نوزادان آموزش  داوطلب متخصص اداره دفن بهداشتی زباله  آموزش   داوطلبان متخصص ادارات 
 3 اسپیرومتری  مراقبت بیمار دیابتی   
 4 مراقبت اختصاصی کارکنان -کارگران مشاوره قبل از ازدواج  
 5 صدور مجوز صلاحیت بهداشتی مسمومیت بارداری   
 6 مجوز دفتر کارماماییدفن بهداشتی زباله   
 7 صدور پروانه مطب پزشکان   
 8 شیر خواران نیازمند تغذیه  کمکی   
 9 آمادگی برای زایمان   
 10 نوبت دهی به مراجعین دندانپزشکی    
 11 صدور کارت جهت کسبه   
 12 ثبت نام فرزند جدید در طرح پزشک خانواده    
 13 سنجش نوآموزان در بدو ورود به مقطع ابتدایی    
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-12 11:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ