ردیفعنوان فرایند
1 ادیومتری
 2 غربالگری نوزادان
 3 اسپیرومتری 
 4 مراقبت اختصاصی کارکنان -کارگران
 5 صدور مجوز صلاحیت بهداشتی
 6 مجوز دفتر کارمامایی
 7 صدور پروانه مطب پزشکان
 8 شیر خواران نیازمند تغذیه  کمکی
 9 آمادگی برای زایمان
 10 نوبت دهی به مراجعین دندانپزشکی 
 11 صدور کارت جهت کسبه
 12 ثبت نام فرزند جدید در طرح پزشک خانواده 
 13 سنجش نوآموزان در بدو ورود به مقطع ابتدایی 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-17 10:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ