arm.gifمراجعه کننده گرامی با کلیک بر روی نام هر واحد میتوانید فرایندها ،دستورالعملها و فرم های مورد نیاز ان واحد  را مشاهده نمایید. 

blt1.gifبهداشت محیط                                                  blt1.gifبهداشت حرفه ای

blt1.gifمدیریت غذا و دارو                                               blt1.gif بهداشت خانواده   
 
blt1.gifبهداشت مدارس                                                blt1.gif بهداشت روان

blt1.gifمبارزه با بیماریهای واگیر                                      blt1.gif مبارزه با بیماریهای غیرواگیر            
 
blt1.gifستاد گسترش                                                  blt1.gif جلب مشارکتهای مردمی

blt1.gifفناوری اطلاعات                                                 blt1.gif کارگزینی

blt1.gifحسابداری                                                        blt1.gifدرآمد
 
blt1.gifکارپردازی                                                         blt1.gif انبار و امین اموال

blt1.gifدبیرخانه                                                           blt1.gif ماشین نویسی

blt1.gifکمیته تکریم ارباب رجوع                                      blt1.gif کمیته آموزش ضمن خدمت کارکنان

blt1.gif کمیته پیشنهادات                                             blt1.gif آموزش سلامت

blt1.gifپزشک خانواده

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ