ردیف سال 1394
فرایندهای ارتقاء یافته سال 95
شاخص ارتقاء  یافته -به تفکیک عنوان
اورژانس 115   چک قند خون با گلوکومتر
آزمایشگاه   انجام آزمایشات گروه هدف
بهداشت روان   مشاوره
بهداشت مدارس  فرآیند سنجش نو آموزان بدو ورود به دبستان    ---------
 بهداشت خانواده
 
 فرایند مراقبت پیش از بارداری  مراقبت پیش از بارداری
 فرایند مراقبت ماداران باردار  اختلال رشد کودکان زیر 8 سال
 فرایند دریافت و ارسال نمونه های پاپ اسمیر  آمادگی برای زایمان 
 فرایند ارجاع کودکان مبتلا به اختلال رشد به دفتر مشاوره تغذیه  مراقبت پیش از بارداری 
 فرایند نیاز سنجی اولویت های بهداشتی متکی بر شواهددر خانه های بهداشت  نیازسنجی آموزشی 
 بهداشت حرفه ای   فرآیند ارتقا یافته انجام ادیومتری کارگران و کارکنان ادارات    ادیومتری 
جلب  مشارکت های مردمی  - اطلاع رسانی  داوطلبان سلامت و متخصص 
مبارزه با بیماری های واگیر دار
 
 
 فرایند کشف و بررسی موارد مشکوک به تب مالت   -
 تزریقات ایمن  واکسیناسیون کودکان زیر 6 سال(در روستاها)
 واکسیناسیون کودکان زیر 6 سال
بهداشت محیط  فرآیند کلر سنجی اب آشامیدنی  کارت تندرستی 
بهداشت محیط  ----- تامین آب آشامیدنی سالم
 بهداشت خانواده   فرایند نحوه نمونه گیری جهت انجام آزمایش غربالگری نوزادان  مراقبت نوزادان 
 مبارزه با بیماریهای غیر واگیر دار  فرایند مراقبت دیابت  -----
واحدهای پشتیبانی - درمانی -اداری   ثبت و تحویل ماموریت ثبت و تحویل ماموریت  پذیرش بیماران 
فرایند پسخوراند فرم ارجاع گواهی فوت 
آزمایش مورفین  صدور کارت مسئول فنی 
خدمات بهداشت خانواده  بیمه بازنشستگان 
برنامه کاری نگهبانی  
فرایند اکسیژن تراپی  
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-18 13:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ