ردیف سال 1394سال 1393سال1396   سال1395
اورژانس 115      کاهش  زمان ریبدن بر بالین بیمار  چک قند خون با گلوکومتر
آزمایشگاه     انجام آزمایشات گروه هدف
بهداشت روان    ساماندهی آموزش نماینده سند سلامت روان  مشاوره
بهداشت مدارس  فرآیند سنجش نو آموزان بدو ورود به دبستان      ---------
 بهداشت خانواده
 
 فرایند مراقبت پیش از بارداری  مسمومیت بارداری   مراقبت پیش از بارداری
 فرایند مراقبت ماداران باردار  اختلال رشد کودکان زیر 8 سال مراقبت کودکان زیر 8 سال مراقبت کودکان با اختلال رشد
 فرایند دریافت و ارسال نمونه های پاپ اسمیر  آمادگی برای زایمان مشاوره قبل از ازدواج  مادران پر خطر
 فرایند ارجاع کودکان مبتلا به اختلال رشد به دفتر مشاوره تغذیه  مراقبت پیش از بارداری   مراقبت قبل از بارداری
 فرایند نیاز سنجی اولویت های بهداشتی متکی بر شواهددر خانه های بهداشت  نیازسنجی آموزشی  ------
 بهداشت حرفه ای   فرآیند ارتقا یافته انجام ادیومتری کارگران و کارکنان ادارات     ادیومتری ادیومتری 
جلب  مشارکت های مردمی  -   اطلاع رسانی  داوطلبان سلامت و متخصص 
مبارزه با بیماری های واگیر دار
 
 
 فرایند کشف و بررسی موارد مشکوک به تب مالت     -
 تزریقات ایمن  واکسیناسیون کودکان زیر 6 سال(در روستاها)  واکسیناسیون 
 واکسیناسیون کودکان زیر 6 سال
  ----
بهداشت محیط  فرآیند کلر سنجی اب آشامیدنی  دفن بهداشتی زباله   کارت تندرستی 
بهداشت محیط  -----   تامین آب آشامیدنی سالم
 بهداشت خانواده   فرایند نحوه نمونه گیری جهت انجام آزمایش غربالگری نوزادان  مراقبت سالمندان   مراقبت نوزادان 
 مبارزه با بیماریهای غیر واگیر دار  فرایند مراقبت دیابت  آزمایش تکمیلی بیماران دیابتی   -----
واحدهای پشتیبانی - درمانی -اداری   ثبت و تحویل ماموریت ثبت و تحویل ماموریت    پذیرش بیماران 
فرایند پسخوراند فرم ارجاع گواهی فوت   ---
آزمایش مورفین  صدور کارت مسئول فنی   -----
خدمات بهداشت خانواده  بیمه بازنشستگان   ----
برنامه کاری نگهبانی    ---
فرایند اکسیژن تراپی    ----
اموردارو و غذا

  صدور پروانه مسئول فنی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-2 12:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ