هدف کلی:
استفاده از نظر صاحبنظران و عموم مردم جهت بهبود و توسعه خدمات قابل ارائه توسط دانشگاه علوم پزشکی
 
 
اهداف اختصاصی:
1-ایجادزمینه و بستر مناسب مادی و معنوی جهت شکوفا کردن و بهره گرفتن از اندیشه و تجارب کارکنان و افزایش اگاهی و توانایی ارائه پیشنهاد توسط دانشگاهیان
2-ایجادانگیزه در دانشگاهیان در جهت تقویت روحیه مشارکت و از بین بردن بی تفاوتی
3-ایجاد تقویت احساس تعلق و مسوولیت پذیری
4-ارتقای سطح کیفی خدمات
5-افزایش کیفیت و بهره وری و بهبود روندهای عملیاتی و کاهش هزینه ها
6-تسریع در ارائه خدمات و پیشگیری از تضییع حق ارباب رجوع
7-افزایش توان مدیران با ایجاد مدیریت مشارکتی
8- مشارکت مردم در پیشبرد اهداف وزارتخانه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ