اعضای کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات شبکه بهداشت و درمان اقلید
 
سمت در کمیته
سمت شغلی
نام ونام خانوادگی
ردیف
مسوول کمیته
رئیس شبکه بهداشت و درمان
دکتر اسمعیل اسکندری
1
دبیر کمیته
مسوول واحد سلامت خانواده
مریم عسکری
2
کارشناس
رئیس مرکز بهداشت
افروز فربد
3
کارشناس
رئیس امور عمومی
منیژه طباطبایی
4
کارشناس
رئیس گسترش
وحید جواد پور
5
 
کارشناس
مسوول روابط عمومی
محمد نبی شریفی
6
 
کارشناس
رابط طرح تکریم 
صادق درویشی
7
  
کارشناسمعاونت غذا و داروسجاد شرافت8  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ