ساختار نظام پیشنهادات:
1-شورای تحول اداری دانشگاه
2-کمیته راهبری و بررسی پیشنهادهای دانشگاه علوم پزشکی(سطح دستگاه)
3-کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادهای واحد های تابعه دانشگاه(سطح واحد)
 
 
 
کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادهای شبکه بهداشت ودر مان دارای بیمارستانهای 96 تخت مصوب و کمتر:
رئیس کمیته:رئیس شبکه
رئیس بیمارستان
مدیر بیمارستان
معاون درمان شبکه
معاون بهداشت شبکه
مسوول امور اداری شبکه
یک کارشناس خبره
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ