لیست افراد ی که موفق به دریافت تقدیر نامه جهت ارائه پیشنهاد مصوب در سطح واحد در 9 ماهه اول سال 92 گردیدند در ضمن واحد واحد نمونه 9 ماهه سال 92 واحد بهداشت محیط با 17 پیشنهاد ارسالی میباشد:
1-آقای محمد نبی شریفی           10 ساعت اضافه کار سه ماهه دوم
2-آقای مختار عسکری                  15 ساعت اضافه کار سه ماهه دوم
3-اقای سید محسن قرشی           15 ساعت اضافه کار سه ماهه دوم
4-خانم سمیه شریفی                  15 ساعت اضافه کار سه ماهه دوم
5-خانم مدینه دبیری                     10 ساعت اضافه کار سه ماهه دوم
6-آقای حمید نیکویی
7-آقای صفی اله رضواندوست
8-آقای صادق درویشی بهلولی


لیست افرادی که تا پایان بهمن ماه 1391موفق به دریافت تقدیر نامه در خصوص تصویب پیشنهادشان( در سطح واحد) گردیده اند:
1- خانم دکتر افروز فربد
2- خانم فرزانه نیکوبخت
3-خانم خدیجه خیر اندیش
4-اقای سعید ثابت
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ