اعضای کمیته طرح تکریم ارباب رجوع شبکه بهداشت و درمان اقلید
ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1 دکتر اسمعیل اسکندری رئیس شورا
2دکتر افروز فربدفائم مقام رئیس شورا
3 صادق درویشی  مسئول کمیته طرح تکریم ارباب رجوع
4 منیژه طباطبایی مسئول کمیته آموزش و دورکاری
5 محمدنبی شریفی بازرس طرح تکریم ارباب رجوع
6محمد مهدی قلندریمسئول حسابداری شبکه
7علیرضا ثابتکارپرداز شبکه
8نجمه تقی ملاییکارگزین شبکه
9سمیه شریفیبازرس تکریم ارباب رجوع
10پروانه مصطفویبازرس نظام  آراستگی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ