شورای مدیران شبکه بهداشت و درمان اقلید:

blt_ico.gif-رئیس شبکه بهداشت و درمان: آقای دکتر اسمعيل اسكندري  تلفن : 07144522121

blt_ico.gif-سرپرست معاونت بهداشتی : آقای مهندس کاوه قدرتی  تلفن : 07144522121

blt_ico.gif-معاون غذا و دارو شبکه بهداشت و درمان: آقای دکتر نادر ارجمندی  تلفن: 07144528881

blt_ico.gif-سرپرست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): آقای دکتر سجاد شرافت  تلفن: 07144529341

blt_ico.gif-مدیر بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): آقای عبدالرضا امیری  تلفن:  07144529341

blt_ico.gif-مترون (مدیر دفتر پرستاری) بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): خانم مرضیه مومنی   07144529341

blt_ico.gif-رئیس اداره امور عمومی: خانم منیژه طباطبایی  تلفن:07144532003

blt_ico.gif-رئیس ستاد گسترش: آقای وحید جوادپور  تلفن: 07144525002

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-31 7:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ