شورای مدیران شبکه بهداشت و درمان اقلید:

blt_ico.gif-رئیس شبکه بهداشت و درمان: آقای دکتر جعفر وکیلی  تلفن : 07144556161

blt_ico.gif- معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت : آقای مهندس کاوه قدرتی  تلفن : 07144556161

blt_ico.gif-معاون غذا و دارو شبکه بهداشت و درمان: آقای دکتر نادر ارجمندی  تلفن: 07144556667

blt_ico.gif-سرپرست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): آقای دکتر سجاد شرافت  تلفن: 
07144535451

blt_ico.gif-مدیر بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): آقای عبدالرضا امیری  تلفن:  
07144535451

blt_ico.gif-مترون (مدیر دفتر پرستاری) بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): خانم ملیحه فرجی  07144535451


blt_ico.gif-رئیس اداره امور عمومی: آقای علیرضا ثابت اقلیدی  تلفن:07144557003

blt_ico.gif-رئیس ستاد گسترش: خانم دکتر افروز فربد تلفن: 07144557002

blt_ico.gif-رئیس اداره امور عمومی مرکز بهداشت: آقای سید محمدرضا افضلی  تلفن: 44556161

blt_ico.gif-رئیس حسابداری: آقای محمدمهدی قلندری تلفن: 44556161

blt_ico.gif-رئیس آموزشگاه بهورزی: خانم پروانه مصطفوی تلفن: 44550244

blt_ico.gif-رئیس مرکز بهداشتی درمانی فقیه اقلیدی: خانم دکتر عبداللهی تلفن : 44522049

blt_ico.gif-رئیس مرکز بهداشتی درمانی ولیعصر: خانم دکتر زارع تلفن : 44522229

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-4-30 9:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ