اهم وظایف ریاست شبکه بهداشت و درمان:

·        نظارت بر اجرای صحیح سیاست ها و خط مشی های وزارت مطبوع در شهرستان به ویژه در مسائل بهداشتی
·        ارتباط با فرمانداري و ادارات دولتي و شركت در شوراي اداري شهرستان
·       شناخت مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی منطقه  
·        ایجاد هماهنگی لازم بین ارگانها و نهادها و سایر سازمانهای دولتی بمنظور پیشبرد برنامه بهداشتی و درمانی
·        نظارت و رسیدگی و اخذ تصمیمات لازم در اداره امور اداری و مالی ستاد و واحدهای تابعه شبکه
·        ایجاد هماهنگی لازم با مرکز بهداشت استان برای تعیین و تامین نیروی انسانی متعهد مورد نیاز
·        هدایت و نظارت بر حسن جریان امور واحدهای اجرایی تابعه از طریق سرکشی های مستمر به آنها و اتخاذ تصمیم لازم
·        پیش بینی و تهیه وسایل و تجهیزات و داروهای مورد نیاز واحدهای عرضه خدمت در حوزه تحت پوشش
·        نظارت و کنترل بر واحدهای بهداشتی و درمانی بخش خصوصی و هدایت آنها در جهت خط مشی های وزارت بهداشت و درمان و مرکز بهداشت استان
·        تشکیل کمیته های فنی و تخصصی بمنظور پیشبرد برنامه های بهداشتی ،درمانی و آموزشی
·        پیشنهاد و تنظیم بودجه بر اساس برنامه های تنظیم شده و نظارت بر حسن اجرای دستور العمل های بودجه مصوب و جلوگیری از هزینه اعتبارات بهداشت در بخش درمان
·          تشویق و ترغیب مردم بمنظور مشارکت فعال آنان در جهت اجرای برنامه ها مورد نظر
·        بررسي وضعيت بهداشتي شهرستان واجراي برنامه هاي مربوط از طريق مركز بهداشت استان
·        نظارت بر گسترش و کیفیت خدمات آزمایشگاهی و داروئی حوزه تحت پوشش
·        همكاري با ادارات دولتي در تامين نيازمندي هاي بهداشتي و درماني آنها بالاخص بهداشت مدارس
·        نظارت بر فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني روستايي و واحدهاي آزمايشگاه و پرستاري و درماني و تامين نيازهاي آنها
·      نظارت بر تامين بهداشت مواد غذايي، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی مورد استفاده مردم از طريق نظارت بر توليدكنندگان و كارخانجات.
·        نظارت بر ارزشیابی واحدهای تابعه


blt2_x2x.gif]شماره پیامک 30008715 آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات شما ازبیمارستان و کلیه مراکز بهداشتی و درماني شهرستان اقلید  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ