نیاز سنجی مبتنی بر شواهد

سلامت راهی است که مردم توانمند از آن استفاده می کنند تا به معنای واقعی، زندگی کنند


آموزش سلامت یکی از اجزای ارتقای سلامت و یکی از بهترین ابزارهای لازم برای سلامتی جامعه به حساب می آید .آموزش سلامت دعوتی است عام برای بالا بردن کیفیتها و استانداردهای زندگی و مشارکت مردم در فعالیتهای بهداشتی به طوریکه مردم نیازهای واقعی و اساسی خود را بشناسند و از ورای دیوار بلند ناآگاهیها و باورهای نادرست به دشت دانش و آگاهی برسند و برای بهبود و اصلاح زندگی خویش تلاش کرده و به زندگی خود رنگی تازه بخشند.
ارتقای سلامت از یکسو به میزان طراحی و اجرای مداخلات آموزش سلامت مبتنی بر شواهد وبرنامه های توانمند سازی مردم وجوامع در جهت حفظ سلامت خود و از سوی دیگربه جلب مشارکت لایه های مختلف جامعه با برنامه های نظام سلامت و تامین محیط های حمایت کننده سلامت بستگی دارد به بیانی دیگر آموزش سلامت یکی از مباحث کلیدی وبنیادی در ارتقای سلامت می باشد و تعالی رفتارهای سالم در جامعه را با شعار سلامت مردم محور دنبال می کند.

آموزش بهداشت به عنوان يكي از قديمي ترين فعاليتهاي وزارت بهداشت بيش از 50 سال قبل شروع به كار كرده است. فعاليت آموزش بهداشت به عنوان يك فعاليت پشتيبان از زمان مبارزه با بيماريهايي چون آبله، مالاريا، التور طي دهه هاي 1330 تا 1350 مطرح بوده است. تجهيز آموزش بهداشت به وسايل سمعي و بصري به عنوان مهمترين استراتژي آموزشي طي سالهاي فوق به اجرا درآمده است. از سالهاي 1373 به بعد با استفاده از رويكرد" آموزش بهداشت به عنوان حل مشكل" با بررسي مشكلات و تجزيه وتحليل وضعيت موجود به تعيين نقش خود پرداخته و با اهداف مشخص واستراتژيهاي واضح و بيان فعاليت، همراه با ارايه جدول زمان بندي فعاليتها نقش خود را در حل مشكلات نشان مي دهد. در رويكرد" آموزش بهداشت به عنوان يك مراقبت "مي توان از آموزش به عنوان رويكرد پيشگيري از بيماريها وارتقاء سلامت استفاده كرد. در اين رويكرد با استفاده از اصول ارتقاء سلامت ، بايد ضمن برنامه ريزي، نسبت به ايجاد عادات و رفتارهاي صحيح بهداشتي در گروههاي مختلف جامعه به ويژه كودكان و نوجوانان اقدام نمود. به طور كلي واحد آموزش بهداشت در حال حاضر با برنامه ريزي عملياتي و تفضيلي در راستاي طرح جامع آموزشي نقش خود را در هر يك از مشكلات بهداشتي نشان مي دهد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ