ردیف سال 1393سال 1394
 1  شیوه های نوین آموزشمعرفی برنامه نیازسنجی آموزشی
 2   اولویت های آموزشیِ نیاز سنجی شده جمعیت گروه هدف در برنامه نیاز سنجی آموزشی مبتنی بر شواهد 
 3 اولویت های آموزشی شبکه بهداشت و درمان اقلید  اولویت های نیازسنجی آموزش مبتنی بر شواهد خانه  های بهداشت و پایگاههای بهداشت
 4  اولویت های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
 5 جمعیت کل گروه هدف 
 6  
 7  
 8  
 9  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ