برنامه ارزشیابی ساختاری
 
ارزشیابی یکی از اجزای اساسی برنامه های آموزشی به شمار می رود که با هدف تعیین کیفیت ، اثر بخشی یا ارزش یک برنامه اجرا می شود . ارزشیابی یک فرایند نظام مند جمع آوری ، تحلیل ، تفسیر و انتشار اطلاعات برای تعیین میزان تحقق اهداف مورد نظر و موفقیت برنامه تعریف می شود .
 
در حیطه ارتقاء سلامت جامعه ارائه آموزش صحیح و منطبق با اصول علمی روز ،از منحصرترین راههای دستیابی به سطح مطلوب بهداشت و سلامت محسوب می شود و دراین زمینه ارتقاء کیفی فعالیت های آموزشی همواره یکی از مسائل مهم دست اندرکاران و متخصصان امر آموزش به شمار می رود و در عرصه های مختلف علوم آموزشی تلاش بدون وقفه ای برای ارائه راهکارهایی جهت آموزش های موفق و اثر بخش تر و غلبه بر موانع و مسائل آن صورت می گیرد .
 
 اموزش زمانی موثر است که بر اساس نیاز اموزش گیرندگان باشد ودر این مقوله به ساختار کلاس های آموزشی نیز توجه ویژه گردد .
کیفیت برگزاری جلسات آموزشی که توسط کارشناسان ستادی برگزار می گردد از جایگاه مهمی در اثر بخشی برنامه های آموزشی برخوردار است .
 
لذا ارزشیابی ساختاری جلسات آموزشی بصورت کمی و بر اساس معیارهای ارزشیابی ده گانه تعیین شده که شامل :
-         اهداف آموزشی
-         بسته آموزشی 
-         توزیع بسته آموزشی
-           شیوه سخنرانی
-         شیوه های نوین آموزشی
-         وسایل کمک آموزشی
-         محیط آموزش
-         زمان آموزش
-         مهارتهای ارتباطی
-         ارزشیابی
می باشد مورد ارزیابی قرار می گیرد و این امر به مدیریت شهرستان کمک می کند تا بر اساس نتایج کمی دریافت شده از این ارزشیابی ، کیفیت جلسات آموزشی را که توسط کارشناسان واحدهای ستادی برگزار می گردد مورد ارزشیابی قرار دهند و با دریافت نقاط ضعف و قوت، برنامه ریزی مناسب در جهت ارتقاء کیفیت جلسا آموزشی و هزینه اثر بخشی گامهایی برداشته شود.
 
 
هدف :  ارتقاء سطح کیفی کلاس های آموزشی کارشناسان ستادی شهرستان
 
نحوه اجرای برنامه : در جلسه آموزشی که در شهرستان برگزار میشود کارشناس آموزش سلامت شهرستان در آن جلسه حضور پیدا میکند و چک لیست 10 آیتمی که موارد آن در بالا ذکرگردید ( طیق دستورالعمل ) تکمیل مینماید و نمره میدهد و در نهایت نمره آیتم ها جمع میشود و یک میانگین از کلاس های آموزشی هر واحد سادی مرکز بهداشت بدست می آید و میانگین کل واحدهای ستادی ، نشانگر وضعیت کلاس های آموزشی شهرستان می باشد . لازم است کارشناس آموزش سلامت نتیجه ارزشیابی هر برنامه آموزشی را به مدرسان آن برنامه اموزشی و مدیریت اعلام نماید ./    
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ