برنامه عملیاتی 91: 

پروفایل شیمیایی
 
جدول فعالیتهاطب کار
 
کشاورزی


عملکرد واحد:
 

مقدمه

با توجه به هدف جامع برنامه بهداشت حرفه ای، نگهداری کارآمد منابع انسانی از طریق ارزیابی ،حفظ ،ارتقاءو بهبود سلامت شاغل است که باتوجه اینکه نزدیک به نه درصد از نیروی کارگری استان فارس در شهرستان اقلید می باشد و اهمیت اینکه در جهان امروز تربیت نیروی انسانی کار آمد و اثر بخش به عنوان مجموعه ای از مهارتهای پرورش یافته ،مهمترین شیوه نیل به توسعه پایدار است .

اگر بپذیریم که مهمترین منابع هر کشور و سازمان که براحتی تامین نشده و به سهولت از دست خواهد رفت منابع انسانی میباشد لزوم توجه به فراوظیفه ی انسان به عنوان موجودی دارای ادراک ،عواطف و ویزگیهای منحصر به فرد و با تمام پیچیدگیهای خاص خود احساس می گردد.

اطلاعات جمعیتی وکارگاهی شهرستان اقلید:

جمعیت کارگری شهرستان اقلید :                               14725 نفر

جمعیت کارگری تحت پوشش :                                   8110 نفر

جمعیت کارگری تحت پوشش معاینات :                       6214  نفر

تعداد کل کارگاه تحت پوشش بازدید :                          6023

تعداد کل کارگاه غیر خانگی تحت پوشش بازدید :         2483

تعداد مراکز بهداشت کار :                                             1 

تعداد خانه بهداشت کارگری فعال :                                 5

تعداد کمیته حفاظت فنی و بهداشت فعال در اقلید :            7

  

   

محور برنامه های عملیاتی شهرستان اقلیددرسال 86 :

1- عوامل فیزیکی :

- تهیه نقشه و پلان از کارگاههای بالای 20 نفر شاغل به بالا دارای عامل زیان آور صدا

- اندازه گیری ،ارزیابی و کنترل صدادر کا دارای عامل زیان آور صدا

- تهیه نقشه و ایستگاه بندی در کارگاههای بالای 20 نفر شاغل به بالا در زمینه روشنایی

- اندازه گیری ، ارزیابی و اصلاح نور و منابع روشنایی در کارگاههای بالای 20 نفر شاغل به بالا

-  اندازه گیری ، ارزیابی و اصلاح نور و منابع روشنایی در5 مدرسه شهرستان

-   اندازه گیری ، ارزیابی و اصلاح نور و منابع روشنایی در5 کارگاه قالیبافی شهرستان

- ارزیابی گوشیهای حفاظتی موجود در منطقه

- اگاهی سنجی شاغلین درمعرض عامل زیان آور صدا ، نور نامناسب ، گرما و سرما از طریق برگزاری آزمون (پری تست )

-  سنجش میزان ارتقاء اگاهی شاغلین  درمعرض عامل زیان آور صدا ، نور نامناسب ، گرما و سرما از طریق برگزاری آزمون ( پست تست )      

   

2- عوامل شیمیایی :

- شناسایی مواد شیمیایی و سموم موجود در شهرستان

- تهیه MSDS  و Labling  شش ماده شیمیایی و سم پر مصرف موجود در شهرستان

- تهیه یک عدد پمفلت شیمیایی ماده با نام : کلرپیروفوس

- بازدید از انبارهای شیمیایی موجود در شهرستان وتکمیل چک لیست بصورت ارزیابی اولیه و نهایی بر اساس 14 آیتم  9 مورد

-  پیگیری بهسازی و رفع موارد نقص در انبارها و اجرای قانون 1 مورد

- شناسایی کارگاههای دارای عوامل زیان آور گرد و غبار سیلیس

- شناسایی شاغلین در معرض تماس با گرد و غبار سیلیس

- بازدید از کارگاههای دارای عامل زیان آور سیلیس  و تکمیل چک لیست و پیگیری بهسازی و رفع موارد نقص : 23 مورد

- معرفی به دادگاه : 2 مورد

- انجام معاینات عمومی : 55 نفر

- شناسایی گازها و بخارات موجود در شهرستان

- شناسایی مواد شیمیایی سرطان زا در شهرستان :

سرب در باطری سازیها و ترکیبات گوگرد  در کارخانه قند

- اگاهی سنجی شاغلین در معرض گرد و غبار سیلیس از طریق برگزاری آزمون پری تست 

3- عوامل ارگونومیک :

 - اجرای طرح رولا در صنف های :

1- جوشکاران و درب و پنجره سازان آهنی

2- درب و پنجره سازان آلومنیم

3- باطریسازان

4- صنایع چوبی و نجاری

5- تیرچه وبلوک وموزاییک زنی

  

  

4- عملکرد واحد بهداشت حرفه ای در زمینه معاینات در سال 86:

ردیف

موضوع

تعداد

ملاحظات

1

معاینات قبل از استخدام

700

ازطریق مراجعه به مرکز بهداشت

2

معاینات دوره ای

5514

3

اسپیرومتری

876

4

ادیومتری

986

5

کل معاینات

6214

   

سایر اقدامات انجام گردیده واحد بهداشت حرفه ای شهرستان اقلید در سال 1386

1- فعال نمودن مجدد کمیته طرح بقاء ( بهسازی کارگاههای قالی بافی که 34موردبهسازی انجام گردید

2- تشکیل جلسات آموزشی در هفته سلامت درکارخانجات واتحادیه صنف جوشکاران :4مورد

3- برگزاری کلاس آموزشی جهت بهورزان و ماما در ارتباط با یکنواخت نمودن فرمهای آمار و شناسایی عوامل زیان آور محیط کار

4- بازدیدازخانه های بهداشتی روستایی6موردبازدید

5- تشکیل جلسات آموزشی جهت کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات  : 2 جلسه

6– تهیه آمار کلیه کشاورزان ، باغداران ، کشت گلخانه ، دامداران

7 – انجام معاینات کشاورزان : 70

8 – برگزاری کلا س آموزشی جهت کشاورزان

9-  همکاری در تهیه چک لیست  ارزیابی نیروهای بهداشت حرفه

10- تهیه فرم اطلاعات غربالگری معاینات شاغلین در کارگاهها

11-  همکاری و پیگیری افتتا ح خانه بهداشت کارگری کارخانه سنگبری بل کوه اقلید و بکار گیری کارشناس بهداشت حرفه ای

12- برگزاری جلسات آموزشی جهت زنان قالیباف:11 کلاس

13- معاینات زنان قالیباف شهری در محل مجمع امور صنفی :223 نفر

 14 – تهیه پوستر در زمینه ارتعاش

15 – تهیه 14 برچسب آگاه کننده خطر در زمینه کار با مواد شیمیایی

16- برگزاری کلاس آموزشی ترک دخانیات در کارخانجات دارا ی 20 نفر شاغل 

17- شناسایی و جمع آوری اطلاعات از معادن فعال موجود در شهرستان

18- پیگری در جذب یک نفر نیروی ادیومتریست

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ