ردیفblt2_x2x.gif]فرایندهاblt2_x2x.gif]بخشنامه ها و دستورالعملهاblt2_x2x.gif]فرم ها
 فرایند 94 ارتقا یافته  
1انجام معاینات غربالگری دانش آموزان توسط بهورز  دستورالعمل تکمیل پرونده سلامت مدرسه(1393) فرم پ
2 واکسیناسیون توام اول متوسطهدستورالعمل تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموزان(1393) فرم ب
3  سنجش نوآموزان در بدو ورود به پایه مقطع ابتدایی(1393) راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت برای ارائه خدمات رده سنی 6 تا 25 سال-ویژه سطح دوم خدمات پزشک(1393) پرونده مدرسه مروج
 4معاینات دانش آموزان در برنامه پزشک خانواده(1393)  راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت برای ارائه خدمات رده سنی 6 تا 25 سال-ویژه سطح اول خدمات غیرپزشک(1393) شناسنامه سلامت دانش آموز
 5صدور پرونده بهداشتی مدارس  فرم آماری ابتدایی(1393)
 6   فرم آماری آموزش درمدارس 96
 7   فرم آماری پدیکلوز 96
 8   فرم آماری نتایج معاینات پزشک گروه هدف
 9   
    
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-11 15:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ