ردیفblt2_x2x.gif]فرایندهاblt2_x2x.gif]بخشنامه ها و دستورالعملهاblt2_x2x.gif]فرم ها
1 اجرای مقررات ماده 13(1393) آیین نامه رسیدگی به تخلفات مربوط به گزارشات آماری و فعالیتهای انجام شده در زمینه بهداشت محیط و حرفه ای فرم 1-110
2صدور مجوز پروانه کسب(1393) ضوابط و روشهای مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته فرم 2-110
3 صدور کارت تندرستی جهت کسبه(1393)  قانون مدیریت پسماندها
 
 فرم 3-110
 4 ید سنجی نمکهای مصرفی(1393)  فرم 2-109
 5  شکایات مردمی  
 6  صدور مجوز کسب جهت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ،آرایشی و اماکن عمومی  
 7 کنترل مواد غذایی(1393)  
 8 کلر سنجی آب آشامیدنی(1393)  
 کنترل باکتریولوژیکی آب آشامیدنی(1393)  
 نمونه برداری شیمیایی آب(1393)  
 9 مشاوره ترک دخانیات(1393)  
10ارتقاء فرایند صدور کارت تندرستی   


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-28 10:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ