1-شرح وظایف بهورز و کاردان بهداشتی

 2- شرح وظایف معاونت بهداشتی و معاونت دارو و غذا در رابطه با کارخانجات

3-تفسیر شرح وظایف معاونت بهداشتی و معاونت دارو و غذا در رابطه با کارخانجات


شرح وظایف واحد : ( تیتر وظایف)

1-کنترل کیفیت میکروبی وشیمیایی آب آشامیدنی مناطق شهری وروستایی

 

2- کنترل کیفیت کلرزنی منابع وشبکه های آب آشامیدنی شهری وروستایی

 

3- نظارت بر حفظ سلامت منابع تأمین آب آشامیدنی جمعیتهای  شهری وروستایی

 

4- کنترل اجرایی بهداشت  اماکن عمومی شهری وروستایی

 

5- اجرای برنامه های بهداشت مواد غذایی وسلامت غذایی وزارت بهداشت در سال ( امنیت غذا )

 

6- نظارت بر بهداشت محیط اماکن پرورش وتفریحی

 

7- نظارت بر بهداشت محیط اماکن آموزشی ( مدارس – دبیرستانها ، دانشگاهها، موسسات آموزشی )

 

8- نظارت بر بهداشت محیط پایانه های مسافربری وترمینالها

 

9- نظارت بر اجرای مدیریت  دفع پسماندها وزباله ها در مناطق شهری وروستایی

 

10- نظارت بر دفع صحیح فاضلاب در مناطق شهری وروستایی

 

11- نظار واجرای برنامه های بهسازی محیط روستاها ودفع صحیح مدفوع در این مناطق

 

12- نظارت بر مدیریت احرایی پست ماندهای ویژه ،خطرناک مثل زباله های بیمارستانی وزباله های اتمی

 

13- نظارت و کنترل بهداشت محیط زندانها و اماکن نظامی

 

14- کنترل اجرایی بهداشت محیط مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهری و روستایی

 

15- کنترل بهداشتی مراکز استفاده از پرتوهای یونساز

 

16- نظارت بر بهداشت محیط اماکن عمومی غیر مشمول ( مساجد ‍، تکایا ‍ اماکن تفریحی و زیارتی و ...

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ