ردیف


نام و نام خانوادگی


سمت 


مدرک تحصیلی


تاریخ شروع به کار


مسئولیت های در طول خدمت


 تلفن


پست الکترونیک 


1

ناهید اسلمی

کارشناس مسئول بهداشت روان

کارشناس روانشناسی بالینی

 7/5/1382

 1-کارشناس بهداشت روان دانشگاه
2-کارشناس مسئول بهداشت روان شبکه اقلید

07524229785


eghravan@sums.ac.ir  2سولماز رجامندکارشناس بهداشت روانکارشناس ارشد روانشناسی10/3/1396
کارشناس پایگاه امام خمینی
07524229785  


3
سمیه آشریکارشناس بهداشت روانکارشناس ارشد روانشناسی5/1/1396کارشناس مرکز معین44522049 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-21 10:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ