ردیفblt2_x2x.gif] فرایندها blt2_x2x.gif]بخشنامه ها و دستورالعملهاblt2_x2x.gif]فرم ها
1ارتقاء فرایند غربالگری نوزادان تالاسمی فرم 14-ثبت نام نوزادان96
2 پیگیری کودک مشکوک به فاویسم دیابت بارداری فرم ارجاع نوزاد مشکوک به فاویسم
3 شناسائی زوج ناقلین تالاسمی ( استراتژی اول ) مجموعه مداخلات بیماریهای غیرواگیر در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه ایران ( IRAPEN) فرم درخواست ست غربالگری نوزادان 
4آزمایشات تکمیلی تالاسمی  فرم 5-گزارشدهی مراقبت دیابت 
5 روند ارزیابی خطر ده ساله حوادث قلبی عروقی در برنامه ایراپن  فرم آماری فشارخون
6   فرم خطی عقرب و مارگزیدگی
7   فرم آماری غربالگری نوزادان جدید
 8   
 9   
 10   
 11   
 12   

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-20 13:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ