دیف
نام کتاب
مولف
1
برنامه جامع کنترل مالاریا87-1383
مرکز مدیریت بیماریها
2
اصول و شرایط نگهداری مواد غذایی در منزل
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
3
دستورالعمل کارت مراقبت کودک
معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکی فارس
4
تازه های ایمن سازی
دکتر داریوش ناصری نژاد
5
ارزیابی تاثیر درمانی داروهای ضد مالاریا
مرکز مدیریت بیماریها
6
سل بالینی
دکتر محمد خواجه دلوئی
7
ایمنسازی
دکتر داریوش ناصری نژاد
8
اطلس رنگی حشره شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
9
زنجیره سرما
سازمان جهانی بهداشت
10
مجموعه درسی تربیت بهورز
دکتر فریدون امینی
11
مراکز درمان هاری در استان فارس
مرکز مدیریت بیماریها
12
راهنمایی پیشگیری از انتقال بیماریهای بیمارستانی
مرکز مدیریت بیماریها
13
زنجیره سرما
مرکز مدیریت بیماریها
14
موفقیتهای برنامه کنترل بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان
مرکز مدیریت بیماریها
15
راهنمای کشوری مراقبت بیماری سرخک
اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن
16
راهنمای آموزشی HIV  و ایدز
مرکز مدیریت بیماریها
17
سل و اصول مبارزه با آن
مرکز تحقیقات بیماری سل استان فارس
18
بهداشت نوجوانان ( پسران )
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
19
بهداشت نوجوانان ( دختران )
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
20
اصول پیشگیری و مراقبت از بیماریها
مرکز مدیریت بیماریها
21
برخورد با بیمار سوخته
دکتر نصرت الله بدوحی
22
تب دره ریفت
مرکز مدیریت بیماریها
23
پوکی استخوان
مرکز مدیریت بیماریها
24
احکام تنظیم خانواده
دکتر بهرام دلاور
25
برقراری ارتباط برای سلامت و تغییر رفتار
دکتر محمد پور اسلامی
26
بیماری سل
دکتر اسماعیل مسنن
27
راهنمای تدوین برنامه عملیاتی برای تیم سلامت
دکتر داریوش ناصری نژاد
28
منترل مالاریا
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
29
مالاریای شدید و عارضه دار
سازمان جهانی بهداشت
30
آئین نامه آموزشی مراقبت بیماری های واگیر
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
31
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی 1
جی ای پارک- ک پارک
32
راهنمایی آزمایشگاهی تشخیص عفونتهای بیمارستانی
مرکز مدیریت بیماریها
33
راهنمای بالینی سل و ایدز
مرکز مدیریت بیماریها
34
آنفلوآنزای پرندگان
معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکی فارس
ردیف
نام کتاب
مولف
35
فهرست داروهای ایران سال 1382
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان فارس
36
فهرست داروهای ایران سال 1383
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان فارس
37
دانستنی های تغذیه
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
38
جزوه تکمیل مراقبت بیماریهای واگیر
مرکز مبارزه با بیماریها
39
درسنامه پزشکی پیشگیری 4
جی ای پارک – ک پارک
40
راهنمای کنترل گزش جانوران زهر دار
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
41
مالاریا
دکتر داریوش ناصری نژاد
42
راهنمای مراقبت بیماری آنفلوانزا
مرکز مدیریت بیماریها
43
داستانهایی برای کودکان دیروز و والدین امروز
محمد حسن شهسواری
44
مبارزه با تب مالت
مرکز مدیریت بیماریها
45
مبارزه با سل
مرکز مدیریت بیماریها
46
تشخیص – مراقبت و درمان HIV  - ایدز
مرکز مدیریت بیماریها
47
رهنمودهایی برای خدمات پیشگیرانه دروان بلوغ
دکتر ابراهیم صفویان
48
حقایقی برای زندگی
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
49
ده گام پژوهش در سیستم های بهداشتی درمانی
دکتر سعید آصف زاده
50
راهنمای پیشگیری از عفونت
دکتر عبد الله کریمی
51
دستاورد زلزله بم
دکتر داریوش ناصری نژاد
52
مراقبت و مدیریت برنامه های مبارزه با بیماریها
دکتر محمد مهدی گویا
53
روش تحقیق در خانه بهداشت
فرح ناز فولادبند
54
تشخیص افتراقی فلج شل حاد
مرکز مدیریت بیماریها
55
راهنمای مراقبت از بیماری سیاه سرفه
مرکز مدیریت بیماریها
56
سرطان و راههای پیشگیری از آن
دکتر حسین فرهمند
57
عملیات مهار سریع ویروس آنفلوآنزا
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس
58
راهنمای آموزشی  - HIV ایدز
مرکز مدیریت بیماریها
59
نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی
مرکز مدیریت بیماریها
60
روشهای تخمین شیوع HIV  - ایدز
مرکز مدیریت بیماریها
61
مراقبت از موارد مزمن HIV
مرکز مدیریت بیماریها

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ