ردیفblt2_x2x.gif]فرایندهاblt2_x2x.gif]بخشنامه ها و دستورالعملهاblt2_x2x.gif]فرم ها
1 بیماریابی سل(1393)  درمان بیماران مبتلا به سل،سالک،تب مالت و مالاریا... 
2 کشف و بررسی موارد مشکوک به تب مالت (1393) برنامه مشاوره بیماریهای رفتاری...
 
3 درمان و پیشگیری از هاری در فرد حیوان گزیده(1393)
 واکسیناسیون حیوان گزیدگی... 
 4 توزیع واکسن بین مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت(1393) واکسیناسیون بدو تولد نوزادان... 
 5 کشف و بررسی موارد مظنون به سرخک(1393)
 واکسیناسیون هپاتیت ب... 
 6 درمان مراجعه کنندگان  مبتلا به پدیکلوز(شپش) به مرکز بهداشت(1393)
 واکسیناسیون کودکان زیر 6 سال ... 
 7  واکسیناسیون مشمولین نظام وظیفه ... 

blt2.gifقابل توجه ارباب رجوع ( واحد مراقبت و پیشگیری از بیماریهای واگیر )
blt_ico.gifدرمان بیماران مبتلا به سل ؛ سالک ؛ مالاریا و تب مالت به صورت رایگان همه روزه ( به جز ایام تعطیل ) در مرکز بهداشت واحد مراقبت و پیشگیری از بیماریهای واگیر انجام می گیرد.
blt_ico.gifبرنامه مشاوره بیماریهای رفتاری (ایدز ؛هپاتیت ب ؛ هپاتیت سی ؛ بیماریهای آمیزشی و..... ) به صورت رایگان همه روزه ( به جز ایام تعطیل) در مرکز بهداشت واحد مراقبت و پیشگیری
از بیماریهای واگیر انجام می گیرد.
blt_ico.gifواکسیناسیون حیوان گزیدگی جهت پیش گیری از ابتلا به هاری ( سگ ؛ گربه ؛ حیوانات اهلی و وحشی ) نوبت اول در بیمارستان توسط پرسنل واحد واحد مراقبت و پیشگیری از بیماریهای واگیر
و نوبت های دوم تا پنجم در مرکز بهداشت و خانه های بهداشت روستا ها به صورت رایگان  انجام می گیرد.
blt_ico.gifواکسیناسیون بدو تولد نوزادان در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) همه روزه توسط بهورزان خانه بهداشت حسین آباد به صورت رایگان انجام می گیرد.
blt_ico.gifواکسیناسیون هپاتیت ب جهت گروههای پر خطر همه روزه ( به جز ایام تعطیل ) در مرکز بهداشتی در مانی حضرت ولی عصر (عج) به صورت رایگان انجام می گیرد.
آزمایشات تشخیص بیماریهای سل ؛ سالک ؛ مالاریا ؛ وبا و تب مالت در مرکز بهداشتی درمانی ولی عصر (عج)  انجام می گیرد.
blt_ico.gifواکسیناسیون کودکان زیر 6سال ؛ مادران باردار ؛ زنان 15-49 سال و مردان بالای 16 سال بر علیه بیماری ها در مرکز بهداشتی درمانی شهری فقیه اقلیدی ؛ مرکزبهداشتی درمانی شهری
حضرت ولی عصر (عج) و پایگاه بهداشتی ارجمان و خانه های بهداشت روستایی همه روزه ( به جز ایام تعطیل ) به صورت رایگان انجام می گیرد.
blt_ico.gifواکسیناسیون مشمولین نظام وظیفه علیه بیماری های مننژیت ، دیفتری و کزاز فقط روزهای سه شنبه  در مرکز بهداشتی درمانی فقیه اقلیدی به صورت رایگان انجام می گیرد.
 
شماره تلفن واحد مبارزه با بیماری های واگیر :                                                                         07144529894
شماره تلفن مرکز بهداشتی درمانی فقیه اقلیدی :                                                                   07144522049
شماره تلفن مرکز بهداشتی درمانی حضرت ولی عصر (عج) :                                                  07144522229
شماره تلفن پایگاه بهداشتی ارجمان :                                                                                       07144522297
شماره تلفن بیمارستان :                                                                                                     4- 07144529341
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ