" تقویم تاریخ بیماریهای واگیر "
 18 - 12 تیرماه هفته اطلاع رسانی بیماریهای قابل انتقال بین انسان وحیوان
 23 مهرماه روزجهانی بیماری سل
 6 مهرماه روزجهانی هاری
16- 10 آذر ماه هفته اطلاع رسانی ایدز
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ