ردیفblt2_x2x.gif]فرایندهاblt2_x2x.gif]بخشنامه ها و دستورالعملهاblt2_x2x.gif]فرم ها
1فرایند آموزش داوطلبان متخصص ادارات( 1393)  فرم حضور و غیاب داوطلبین ادارات
2 فرایند جذب آموزش داوطلبین سلامت عشایر (1393)  
3 فرایند جذب داوطلبین سلامت از بین مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی  شهری و روستایی(1393)
  
4 فرایند استفاده از سامانه پیامکی در برنامه داوطلبین سلامت در جلب مشارکت (1395)
 
  
5 دستورلعمل کامل تکمیل فرمهای آماری واحد جلب مشارکت برای استفاده مراقبان،بهورزان وکارشناسان حلب مشارکت 
 
  
6 
 
  
7 
 
  
8 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-12 12:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ