پزشک و مسئول مرکز: دکتر حسین چشمه قصابانی
مدبر داخلی : آقای سلطانعلی رئیسی

تلفن: 07144580151


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ