برنامه های واحد ستاد توسعه و ارتقا سلامت
 
راه اندازی و ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی جدید نظیر خانه بهداشت پایگاه بهداشتی ، مراکز بهداشتی و درمانی شهری وروستایی و همچنین مراکز بهداشت در شهرستانهای جدید برابر طرح گسترش شبکه

- انجام اصلاحات لازم در طرح گسترش شبکه بررسی .مطالعه و تعیین محلهای استقرار واحدهای بهداشتی و درمانی


- نظارت بر اجرای ضوابط گسترش شبکه و فعالیتهای واحدهای بهداشتی و درمانی موجود .نظام ارجاع و اجرای دستورالعمل ها

- پایش و ارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای بهداشتی ودرمانی و همچنین تهیه ابزار پایش (چک لیست های مورد نیاز ) بمنظور تعیین اثربخشی خدمات و انچام اصلاحات لازم در سیستم شبکه

- مشارکت در برآورد.تامین و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی

- تامین و توزیع تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی

- مشارکت با مدیریت های فنی و بودجه دانشگاه بمنظور پیش بینی و تعیین اولویت احداث ساختمانها و فضای فیزیکی واحدهای بهداشتی و درمانی

- بررسی و گزارش تنگناها . نارسائی ها و مشکلات موجود در سیستم شبکه و تلاش در جهت رفع مشکلات

- نظارت بر سیستم جمع آوری .ذخیره و کنترل اطلاعات نرم افزاری واحدهای بهداشتی و درمانی (نرم افزار ) و همچنین بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده بمنظور برنامه ریزی سالیانه HINS

- نظارت بر چگونگی ادغام خدمات بهداشتی و درمانی جدید در سیستم شبکه و همچنین ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها ی بهداشتی و درمانی

- مشارکت در انجام پروژه ها ی تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی و درمانی در شهرستانهای تابعه

- مشارکت و همکاری با واحد آموزش بهورزی در داوطلب یابی .گزینش و آموزش بهورزان جدید

- مشارکت در انجام مطالعات و پژوهش هائی که به استقرار و اصلاح نظام ارائه خدمات کمک می نمایند

- مشارکت در اجرای دوره های آموزشی عملی پزشکی اجتماعی و جامعه نگر در واحدهای بهداشتی و درمانی

- مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی و درمانی اعزام می شوند

- همکاری و هماهنگی با اجرای برنامه های جاری بهداشتی و درمانی در سیستم شبکه

- تعیین اولویت ها و نیازهای و نظارت در توزیع منابع مورد نیاز واحد های بهداشتی و درمانی موجود

شعارهای سازمان جهانی بهداشت
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ