ستاد هماهنگی وگسترش شبکه

مدیریت تامین نیرو و امکانات

 

 

واحد ستاد هماهنگی وگسترش شبکه یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت می باشد که بعنوان هماهنگ کننده بین مدیریت و دیگر واحدهای ستادی  انجام وظیفه می نمایید . از جمله وظایف مهم این واحد: تامیین  نیروی انسانی مورد نیازمراکز بهداشتنی درمانی وخانه های بهداشت و تامیین تجهیزات موردنیاز آنها براساس اولویت ومتناسب با  طرح گسترش شبکه ها میباشد

 

 

                            شرح وظایف واحد :

 

Ø       تعیین پراکندگی واحدهای بهداشتی تحت پوشش

Ø      مسئوولیت تیم نظارت واحدهای بهداشتی درمانی شهرستان و برنامه ریزی جهت آنها

Ø      بررسی و تطبیق نیروی انسانی واحدها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن

Ø      نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی و ادغام خدمات وهماهنگی واحدهای مختلف

Ø      بررسی و تأمین و پیگیری نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی

Ø      توزیع و اعزام نیروهای رسمی ـ طرحی ـ پیام آور و توجیه وظایف مربوطه

Ø   تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و با زآموزی حین خدمت رده های مختلف بهورز ـ کاردان ـ کارشناسان ستادی و غیره

Ø      بررسی وضعیت تجهیزات واحدهای بهداشتی ـ درخواست و تأمین نظارت بر توزیع تجهیزات

Ø      نظارت و تملک محل مناسب جهت احداث واحدهای بهداشتی

Ø            اظهار نظر در مورد تشویق و تنبیه پرسنل

Ø      اجراي برنامه هاي پزشك خانواده و نظارت برحسن اجراي آن

Ø      نظارت بر آمارگيري ساليانه واحدهاي تحت پوشش

Ø      كنترل زيج هاي حياتي مراكز و خانه هاي بهداشت به صورت ماهيانه

Ø            همكاري با مركز آموزش بهورزي براي انتخاب و تربيت بهورزان بومي .

Ø            هماهنگي و همكاري با برنامه هاي جاري بهداشتي در منطقه .

Ø            نظارت بر اجرای برنامه ثبت موارد فوت

Ø            محاسبه حقوق پزشکان وکاردانهای مامایی طرح پزشک خانواده

Ø      اجراي برنامه IHNS:

                 *ثبت احکام حقوقی کلیه پرسنل

                * ثبت اطلاعات نقلیه  مراکزو خانه های بهداشت به تفکیک کلیه مراکز  

                *ثبت اطلاعات آماری عملکرد ماهیانه طرح پزشک خانواده به تفکیک کلیه مراکز  

                * ثبت اطلاعات آماری وجمعیتی  تحت پوشش مرکز بهداشت

               *ثبت ذیج حیاتی  وجمعیت اول سال

                * ثبت تجهیزات واحدهای بهداشتی

                *ثبت اطلاعات عمومی(رفاهی-بهداشتی -آموزشی - بهداشتی )کلیه روستا (قمر واصلی )

 

                پرسنل :

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

وحید جوادپور  کارشناس بهداشت عمومی  کارشناس مسئول  ستاد توسعه و ارتقا سلامت vjavadpoor@yahoo.com
مرجان فولادیان پرستاری کارشناس   ستاد توسعه و ارتقا سلامت

زهرا نوری

 کاردان امار و مدارک پزشکی

کارشناس امارستاد توسعه و ارتقا سلامت

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ