مسئول اورژانس: محمدمهدی مسعودی 

تحصیلات: کارشناس پرستاری

سابقه فعالیت:9 سال

 

 1- پایگاه اورژانس شهری اقلید

توضیحات

پست

مدرک

نام پرسنل

ردیف

 

کارشناس فوریتها

کارشناسی پرستاری

اسفندیار یوسفی

1

 

تکنسین فوریتها

دیپلم

عطاء الله تقوا

2

 

تکنسین فوریتها

دیپلم

علیرضا حبیبی

3

 

کاردان فوریتها

کاردانی بیهوشی

عباسعلی صادقی

4

 

کارشناس فوریتها

کارشناس ارشد پرستاری

حسین میرسلیمانی

5

  

2- پایگاه اورژانس جاده ای سده

توضیحات

پست

مدرک

نام پرسنل

ردیف

مسئول پایگاه

کارشناس فوریتها

کارشناسی پرستاری

عباسعلی ارجمند

1

 

کارشناس فوریتها

کارشناس پرستاری

حسین ترابی

2

 

کاردان فوریتها

کاردانی فوریتها

حسین دهقانی

3

 

کاردان فوریتها

کاردانی فوریتها

مهدی یوسفی

4

 

راننده

دیپلم

رحمان قاسمی

5

    6

 

  

3- پایگاه اورژانس جاده ای آسپاس

توضیحات

پست

مدرک

نام پرسنل

ردیف

مسئول پایگاه

کارشناس فوریتها

کارشناس فوریتها

مسلم حیاتی

1

 

کارشناس فوریتها

کارشناسی بیهوشی

محمد جواد حسن بیگی

2

 

کاردان فوریتها

کاردانی فوریتها

احسان دهقانی

3

 

امدادگر

لیسانس امدادونجات

محمد مهدی زارعی

4

 

راننده

دیپلم

وحید رجبی

5

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-24 9:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ