ردیف blt2_x2x.gif] فرایندها  blt2_x2x.gif]بخشنامه ها و دستورالعملها blt2_x2x.gif]فرم ها
1 رسیدگی به شکایات  تائید مطب  سوء پیشینه نظام پزشکی 
2 مجوز دفاتر کار مامایی  فضا و تاسیسیات آزمایشگاه  تست مرفین
3  صدور پروانه مطب پزشکان    

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ