ردیف

blt2_x2x.gif] فرایندها

 blt2_x2x.gif]بخشنامه ها و دستورالعملها

blt2_x2x.gif]فرم ها

سایت های منابع انسانی     

1

صدور دفترچه خدمات درمانی به علت افزایش عائله 

 بخشنامه کاهش ساعت کاری بانوان 

 مرخصی بدون حقوق 

سامانه کارمند 

2

اعطاء طبقه تشویقی

 بخشنامه ساعات کاری واحدها

 خدمت نیمه وقت

سامانه رشد

3

بازنشستگی پرسنل رسمی پیمانی

 قانون خدمات کشوری 

 خدمت نیمه وقت بانوان 

سامانه بازنشستگان 

4

نقل و انتقالات

 قانون نظام هماهنگ پرداخت

 فرم گزینش

سامانه حضورو غیاب کارکنان 

 5

مرخصی بدون حقوق
 

 آیین نامه اداری استخدامی وزارت بهداشت 

 

سامانه مهندسی مشاغل(ارتقا رتبه و طبقه)

 6

تغییر عنوان پرسنل رسمی پیمانی

 

 

فیش حقوقی بازنشستگان 

 7

ارتقاء رتبه خبره و عالی کارکنان رسمی و پیمانی

 

 

مدیریت منابع انسانی دانشگاه 

 8

انتقال سوابق حق بیمه سوابق غیر دولتی

 

 

 حکم حقوقی بازنشستگان

    
     

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-26 8:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ