نام و نام خانوادگی:  

      سمت:

         

نجمه تقی ملایی  

مسئول منابع انسانی

 مدینه دبیری   

کارشناس منابع انسانی

  صادق درویشی بهلولی

کارشناس منابع انسانی

روح اله شریفی

 مسئول بایگانی

                        
پیشکسوتان وهمکاران پیشین منابع انسانی:
                                  

نام و نام خانوادگی سمت تصویر 
علی حسین قنبریمسئول منابع انسانی 
بدیع اله احمدی کارشناس منابع انسانی 
سید یحیی افضلی مسئول منابع انسانی 
امین زارعی کارشناس منابع انسانی 
امین حاجی زادهکارشناس منابع انسانی 


                     
                               

                                               
               
                                                      


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ