شرح وظایف واحد منابع انسانی: 

انجام مطالعات لازم در مواردي از قبيل بخشنامه ها, دستورالعملها, طرح طبقه بندي مشاغل, مقررات استخدامي , بازنشستگي, قانون رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان
اعمال واجراي قوانين و مقررات اداري و استخدامي کشور که از طريق مراجع قانوني به دستگاه ابلاغ مي شود و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل

انجام مکاتبات پرسنلي و استخدامي تهيه پيش نويس هاي کارگزيني از قبيل احکام , انتقال , افزايش حقوق , ارتقاء و گروه تغيير شغل و عنوان , مرخصي بدون حقوق , انتصابات , خدمت نيمه وقت بانوان 

 ماموريت آموزشي, برقراري , کاهش , قطع حق عائله مندي , برقراري , کاهش, افزايش حق اولاد

پيش بيني نيازهاي استخدامي بر اساس تعداد پرسنل خارج شده , آمار نيروي انساني, پستهاي بلاتصدي , افزايش جمعيت و يا تختهاي بيمارستاني رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصل مربوط به تبديل وضعيت استخدامي , استخدام آزمايشي , برکناري از خدمت آزمايشي , صدور حکم قطعي , صدور حکم بازنشستگي

 رسيدگي به مسائل از قبيل ترک خدمت , گزارش به موقع ترک خدمت کارکنان صدور احکام , آماده به خدمت , اخراج, باز خريد خدمت , تغيير محل جغرافيائي , انفصال

 صدور احکام افزايش سنواتي و ارتقاء گروه پاسخگوئي بصورت شفاهي

 پاسخگوئي بصورت کتبي در صورت نياز با استفاده از آرشيو بخشنامه ها و دستورالعملها در اختيار ارباب رجوع قرار داده مي شود تا مطالعه فرمايند.

مطالعه کتاب قانون استخدام کشور وهمچنين در صورت نياز به تفسير آن در راهنمائي ارباب رجوع

 شناخت وظايف و مسئوليتها , شرايط احراز پستهاي سازماني و مصوبات مربوطه

 اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر و هماهنگ

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ