تايپ نامه ها درسايزهاي مختلف وهمچنين احكام وتذهيب و فرم ها
تايپ نامه ها درمدل فرمهاي از قبل تنظيم شده
طراحي ورسم انواع جداول
پرينت نامه ها از طريق دستي ويا ارسال از طريق اتوماسيون
گرفتن آمار روزانه نامه ها
تايپ دستي كارتهاي مربوط به پاركينگ پرسنل ساختمان
پيگيري خرابي وتعمير سيستمها
شيفتهاي ماهانه
پاسخگويي به تلفن
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ