نام و نام خانوادگی: سالار عباسی (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)

آسودگی ام آنجاست که غباری بر چهره عدالت نبینم.(دکتر ناصر کاتوزیان)                                                                                         mr-abbasi.jpg

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ