ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت 

مدرک تحصیلی

تاریخ شروع به کار

مسئولیت های در طول خدمت

 تلفن

پست الکترونیک 

1

زهرا اسدی

آمار و مدارک پزشکی

کارشناس مدارک پزشکی

15/9/1376

1-مسئول آمار ،پذیرش  و مدارک پزشکی مرکز چشمه رعنا

2-در آمد شبکه
3-مسئول درآمد شبکه

07524222121-داخلی 146

eghdarmamd1@sums.ac.ir

2

مدینه دبیری

متصدی امور دفتری

دیپلم

1380

 1- بایگانی شبکه
2-درآمد شبکه

 

 

07524222121-داخلی 153

 
3زهرا نوریآمار ومدارک پزشکی

کاردان مدارک پزشکی

15/8/1376

1-مسئول آمار ،پذیرش  و مدارک پزشکی مرکز خنجشت2 -آمار مرکز بهداشت
3-در آمد شبکه

07524222121-داخلی 153

 
 
 
 
                                                                                                                         

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ