واحد آمار ودرآمد

 

واحدی است که با هدف ارتقاء سطح درآمد ، نظارت وکنترل مستمر برکمیت وکیفیت در آمد درمراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی در سیستم امورمالی شبکه ایجاد گردیده است .

شرح وظایف وعملکرد:

- تحویل کلیه نسخ بیمه های طرف قرارداد اعم از تأمین اجتماعی ، نیروهای مسلح ، خدمات درمانی ، پادگان امام سجاد ... از واحد آمار وپذیرش مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

- بررسی نسخ از لحاظ لیست های مربوطه ، تاریخ اعتبار نسخ ، تاریخ پذیرش ، مهر وامضای پزشک

- کنترل وجداسازی نسخ باقیمتهای مخدوش ، تاریخ مخدوش ، عدم وجودمهر پزشک ( یا دندانپزشک) مهر داروخانه ، مهر آزمایشگاه ، مهر رادیولوژی و... ( مطابق بانوع خدمات ارائه شده )

- بسته بندی نسخ ، ثبت شماره ، ردیف وقید آن روی نسخ براساس لیست های مربوطه وجمع بندی نهایی لیستها

- تنظیم صورتحسابهای مربوط به تفکیک بیمه ها و خدمات ارائه شده .

تحویل نسخ وصورتحسابها به سازمانهای بیمه گر در استان

- پیگیری کسورات مربوط به نسخ بیمه در سازمانهای بیمه گر

- اعلام میزان کسورات نسخ مخدوش غیر قابل اصلاح از طرف مراکز بهداشتی درمانی به سرپرست محترم شبکه جهت دستور اقدامات بعدی

- کنترل فرم گزارش در آمد از لحاظ جمع بندی محاسبات ریالی و...

- انتقال اطلاعات فرمهای در آمد جمع آوری شده از مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی در فرم فعالیتها وارسال آن به واحد در آمد دانشگاه .

-تکمیل نمودن فرمهای اطلاعات استخراجی به تفکیک خدمات ، تعداد ودرآمد حاصله

- نظارت بر اجرای مکاتبات انجام شده با مراکز بویژه تعرفه ها ، قبوض وکنترل وجوه واریزی در آمد به حساب شبکه

- پیگیری امور مربوط به ساخت مهر مراکز و چاپ دفاتر و فرمهای آماری مربوطه.

- مکاتبات لازم در خصوص بخشنامه های دریافتی از دانشگاه  علوم پزشکی وسازمانهای بیمه گربه مراکز بهداشتی درمانی   ونظارت بر اجرای دقیق آنها .

- ابلاغ ، پیگیری ونظارت براجرای مکاتبات دانشگاه علوم پزشکی در خصوص رایگان بودن ویزیت پزشک عمومی به مناسبتهای مختلف

- کنترل در آمد های حاصل از خدمات قابل ارائه در مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی که شامل ویزیت پزشک عمومی ، خدمات دندانپزشکی ، داروخانه ، آزمایشگاه ، تزریقات وپانسمان ، رادیولوژی ، اعزام بیمار وسایر خدمات می باشد .

- کنترل کلیه در آمد های واحد های ستادی شبکه ومرکز بهداشت

- اعلام ماهیانه سهم سازمان بیمه ها به امورمالی

- اعلام  آمار مربوط به پزشک خانواده  به واحد ستاد گسترش مرکز بهداشت

- تمدید قراردادهای مربوط به سازمانهای بیمه گر وپادگان امام سجاد (ع)اقلید

- پیگیری وانجام کلیه قراردادهای مربوط به چکاپ  مراکز دولتی وغیره که شامل واحد بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، بهداشت مدارس ، پیشگیری ومبارزه بابیماریهای غیر واگیر و ... می باشد.

- انجام نظارت مالی در قالب تیم نظارت

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ